Dravnieku pamatskolā īstenota LVAF finansētā nometne ‘’Dabas laboratorija’

01.08.2014

Nometne ‘’Dabas laboratorija ‘’ notika Riebiņu novada Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā laika periodā no 21.07.2014.  – 25.07. 2014. Nometne ilga 5 dienas. Nometnes organizators un projekta autors bija Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’, kura jau kopš 2008.gada darbojas šajā jomā. Nometnes galvenais finansētājs bija Latvijas Vides aizsardzības fonds un līdzfinansējuma daļa tika piesaistīta arī no Riebiņu novada domes.

Nometnes mērķi un galvenie uzdevumi bija, nometnes laikā - dot iespēju skolēniem apgūt jaunas zināšanas, vērtību izpratni, veidot attieksmi, prasmes un iemaņas, darbojoties ‘’Dabas laboratorijā’’, veicot bioloģiskās daudzveidības izpēti savā pagastā un rezultātā iegūstot spēju analizēt situācijas un savu rīcību, kā arī pieņemt lēmumus, kuri nodrošina vides saglabāšanu un tās kvalitātes uzlabošanu.

Nometnes laikā pētījām dažādas ekosistēmas un to izmantošanas iespējas,       darbojāmies radošajās meistarklasēs, piedalījāmies sporta un atpūtas pasākumos.

Veicot  dabas izpētes un dabas novērojumus  uz lauka pļavā, mežā un ūdeņu tuvumā, iegūtos rezultātus atspoguļojām ‘’Dabas vērojumu un izpētes burtnīcā’’. Dabiskajās pļavās skaitījām, cik augu sugu sastopams uz 1 m/2. Mežā pētījām zemsedzi. Grāvī pētījam, kā bebri izveidojuši vairākus aizsprostus.

Nometnes ietvaros tika noorganizēta mācību un izziņas ekskursija uz stādaudzētavu ‘’Sakstagals’’ un uz Nagļiem zivju audzētavu; Lubānas ezera apkārtni un Teirumnīku purva taku. Ekskursijas laikā bērniem bija iespēja apskatīt, kā notiek zivju žāvēšana; iespēja iziet Teirumnīku purva taku, iepazīstoties ar šīs ekosistēmas augiem, dzīvniekiem; iepazīties ar Sakstagala stādaudzētavas plašo augu sugu piedāvājuma klāstu.

Nometnes ietvaros bērni darbojās  radošajās dabas meistarklasēs, pēc ikdienas  pētnieciskā darba veikšanas, kā rezultātā tapa gleznas no dabas materiāliem, puķu podos izveidoti koki, no koka ripām veidoti interjera priekšmeti, kļavu lapu un dabas materiālu pušķi utml.

Bērni uzlādējās pozitīvām emocijām un radoši pavadīja savu brīvo laiku. Jāpateicas finansētājiem, par šo doto iespēju 20 bērniem piedalīties šajā nometnē un gūt jaunas prasmes un iemaņas. Bērni savās atsauksmēs pozitīvi novērtēja arī garšīgo ēdināšanu gan brokastīs, gan pusdienās, gan launagā.

Nometnes noslēgumā notika veikto darbu izstāde un prezentācija. Riebiņu novada domes izglītības koordinatore Evelīna Visocka bija ieradusies uz nometnes noslēgumu un teica atzinīgus vārdus gan pedagogiem, gan bērniem par paveikto.

Un tagad notiek gatavošanās darbi nākamajai LVAF finansētajai nometnei ‘’Ziedu valsts’’, kas notiks no 04.08.14. – 08.07.14.

Projekta vadītāja Skaidrīte Grigale

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.