Bērni un jaunieši aicināti pieteikties vides izziņas nometnei „Mēs vidē, vide mūsos!”

27.06.2014

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda un Skrundas novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam, Skrundas vidusskola īstenos projektu, kura ietvaros no 11. līdz 15.augustam tiks organizēta vides izziņas nometne.

Nometnē piedalīties aicināti Skrundas novada bērni un  jaunieši vecumā no 11- 17 g.v. Dalība nometnē bez maksas.

Vides izziņas nometne tiek organizēta ar mērķi veicināt izpratni bērnos un jauniešos par vidi un dabu, tās problēmām, motivējot nometnes dalībniekus dzīvot harmonijā ar dabu, uzsverot dabas aizsardzības un resursu taupīšanas nozīmību. Nometnes koncepcija- vides izziņa caur piedzīvojumu! Nometnes darbības formas- nodarbības, spēles, rotaļas, radoša darbošanās, inscenējums, eksperimenti, pētījumi, ekskursijas, pārgājieni, sportiskas aktivitātes.

Nometnes norises vieta- Skrundas Profesionālā vidusskola un tās apkārtne.

Nometnes dalībniekiem jābūt gataviem doties dabā!

Pieteikties līdz 28.07.2014. Pieteikuma anketā lūdzam norādīt nometnes dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu, vecāku vai aizbildņu vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr. un e-pasta adresi. Kā arī potenciālos nometnes dalībniekus pieteikumā lūdzam izvērsti atbildēt uz jautājumiem ”Ko, tavuprāt, nozīmē būt videi draudzīgam/ draudzīgai?” un ”Kādēļ tev ir svarīgi piedalīties šajā nometnē?” (gadījumā, ja nometnei savu dalību būs pieteikuši vairāk kā 20 dalībnieki, komisija 3 cilvēku sastāvā izvērtēs bērnu un jauniešu sniegtās atbildes un motivāciju).

Pieteikumu sūtīt elektroniski uz e-pastu eversone.baiba@gmail.com vai iesniegt Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļā Ingai Flugrātei (Raiņa ielā 11, Skrundā).  

Informāciju sagatavoja Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.