Rēzeknē un Daugavilī notikuši informatīvi semināri par CITES konvenciju

06.06.2014

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta ietvaros turpina aktīvu darbību CITES konvencijas ieviešanas Latvijā uzlabošanai un konvencijas mērķu popularizēšanai. Dabas aizsardzības pārvalde ir CITES jeb 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām uzraudzības iestāde Latvijā.

Semināra ietvaros muitas darbinieki tika iepazīstināti ar CITES konvencijas izveides mērķiem un nosacījumiem, konvencijā iekļauto savvaļas dzīvnieku un augu sugu klāstu, to noteikšanu, CITES sugu īpatņu izmantošanas veidiem, kā arī produktiem, kuros visbiežāk ir sastopami pārstrādāti īpatņi. Kā mācību materiāli tika izmantoti dažādi Latvijā iepriekš konfiscētie CITES īpatņi - krokodilādas izstrādājumi, lūšu kažokādas, koraļļi u.c. Tika sniegti arī aktuālākie piemēri un tendences CITES īpatņu kontrabandā Eiropā un Pasaulē.

Valsts ieņēmuma dienesta muitas darbinieki jau kopš 1997.gada Latvijā īsteno CITES kontroles iestādes funkcijas, veicot CITES nosacījumu ievērošanas pārbaudes uz Latvijas ārējām robežām. Kopš 2003.gada CITES uzraudzības iestādes funkcijas īsteno Dabas aizsardzības pārvalde un starp abām iestādēm ir izveidojusies veiksmīga sadarbība, kuras rezultātā ik gadu izdevies novērst vairākus desmitus mēģinājumu nelegāli izvest no Latvijas vai ievest tajā CITES īpatņus.

Šīs sadarbības ietvaros DAP darbinieki konsultē muitas darbiniekus gadījumos, kad radušās aizdomas par iespējamajiem pārkāpumiem, organizē ekspertīžu veikšanu aizturētajiem priekšmetiem vai dzīvniekiem, veic pārvadātāju iesniegto dokumentu analīzi, un, sazinoties ar aizturēto priekšmetu/dzīvnieku valstu iestādēm, pēta to legālo izcelsmi un dokumentu autentiskumu.

Starptautiskā tirdzniecība ar apdraudēto sugu īpatņiem ir viens no nozīmīgākajiem apdraudošajiem faktoriem šo sugu pastāvēšanai savvaļā, līdz ar to šādu nelegālās tirdzniecības mēģinājumu novēršanai ir būtiska loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Pievienotā vērtība efektīvai CITES ieviešanai un kontrolei Latvijā un pasaulē ir godīgas, ar dabas aizsardzības prasībām saskaņotas uzņēmējdarbības vides uzturēšana. 

Semināri norisinājušies Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta „1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā" ietvaros.

Jēkabs Dzenis
Dabas aizsardzības pārvaldes
Vecākais valsts vides inspektors

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.