• Sākums >
  • Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP un Viļņas reģionālās vides aizsardzības departamenta darbinieku darba pieredzes apmaiņa atkritumu apsaimniekošanas, vides sanācijas un dabas resursu izmantošanas un aizsardzības jomā

Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP un Viļņas reģionālās vides aizsardzības departamenta darbinieku darba pieredzes apmaiņa atkritumu apsaimniekošanas, vides sanācijas un dabas resursu izmantošanas un aizsardzības jomā

Reģ Nr. 1-08/99/2012

Projekta mērķis

- Veicināt Latvijas – Lietuvas vides dienestu darbinieku sadarbību vides aizsardzības jautājumu risināšanā. - Dalīties pieredzē ar dažādu Direktīvu ieviešanas prasību kontroli Latvijas teritorijā, sniedzot ieskatus par esošo situāciju dažādos uzņēmumos, kā arī analizējot praktiskus piemērus; - Iepazīties ar Lietuvas piesārņojošās darbības veicošiem uzņēmumiem, tostarp, atkritumu apsaimniekošanas jomā utt.; - Veicināt diskusiju par racionāliem un tautsaimnieciski izdevīgiem dabas resursu izmantošanas veidiem; - Aktualizēt jautājumu par sabiedrības līdzdalību dažādu ar vides aizsardzību svarīgu jautājumu risināšanā (abu valstu pieredze); - Pārrobežu sadarbība; - Dalīties pieredzē par dažādu ekoloģisko draudu gadījumiem, piemēram, naftas produktu noplūdes, smakas, notekūdeņu apsaimniekošana utt., un to risināšanu Latvijā.

Projekta uzdevumi

- Noorganizēt tikšanos ar Viļņas reģionālās vides aizsardzības departamenta darbiniekiem Viļņā; - Sagatavot apkopojumu par aktualitātēm vides aizsardzības normatīvajos aktos Latvijā; - sniegt ieskatus par atkritumu apsaimniekošanas jomu Latvijā; - sniegt ieskatus, par problēmām, kas saistītas ar dažādās jomās strādājošiem uzņēmumiem, piem., smaku problēmas, troksnis, un to risinājumiem Latvijā; - veicināt diskusiju ar Lietuvas kolēģiem par Lietuvas teritorijā veiksmīgi realizētajiem projektiem vides aizsardzības jomā, tostarp, atkritumu apsaimniekošana, piesārņojošās darbības veicošie uzņēmumi, dabas resursus izmantošanas efektivitāte; - dalīties pieredzē par atļauju izsniegšanas procesu, nosacījumu izvirzīšanu, problēmām, un to risinājumiem abās valstīs; - dalīties pieredzē par piesārņojošo darbību veicošo uzņēmumu inspicēšanu, būtiskām problēmām, to risinājumiem abās valstīs; - Apskatīt objektus (uzņēmumus) Viļņas apkaimē, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu (šķirošana, utilizēšana utt.) un cita veida piesārņojošo darbību.

Projekta rezultāti

- Starpvalstu vides institūciju savstarpējā dialoga veicināšana; - Vides aizsardzības politikas popularizēšana ārpus Latvijas robežām, sniedzot reālus, praktiskus piemērus dažādu ar vides aizsardzību saistīto situāciju risināšanā; - Iespēja VVD LRVP darbiniekiem iepazīties ar citas valsts „pozitīvajiem” / „negatīvajiem” piemēriem Lietuvas teritorijā piesārņojošās darbības veicošiem uzņēmumiem; - Pielietot RVP ikdienas darbā veiksmīgākos risinājumus - veicot valsts vides kontroli un sniedzot priekšlikumus dažādiem plānošanas dokumentiem, lai veicinātu reģiona vides stāvokļa uzlabošanu un dabas resursu racionālu izmantošanu; - Pieredzes popularizēšana vietējās pašvaldībās veiksmīgai teritorijas plānošanas stratēģijai un novadu ilgtspējīgai attīstībai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 2 041.82 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 041.82 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 041.82 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.