• Sākums >
  • Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā

Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā

Reģ Nr. 1-08/90/2012

Projekta mērķis

Nodrošināt Valsts vides dienesta ierēdņiem un darbiniekiem iespēju apmeklēt Valsts administrācijas skolas organizētos apmācību kursus par: 1. Valsts pārvaldes iekārtu un tiesisko regulējumu; 2. Cilvēkresursu vadību publiskajā pārvaldē; 3. Individuālo prasmju attīstību.

Projekta uzdevumi

Projekta mērķis ir rast iespēju Valsts vides dienesta ierēdņiem un darbiniekiem apmeklēt 4 no Valsts administrācijas skolas piedāvātajiem apmācību kursiem: 1. Ievadkurss valsts pārvaldē jaunajiem ierēdņiem (20 dalībnieki). 2. Darbinieku motivācija krīzes apstākļos (30 dalībnieki – struktūrvienību direktori, direktoru vietnieki un centrālo struktūrvienību departamenta direktori, daļu vadītāji) 3. Klientorientēta saskarsme (100 dalībnieki – valsts vides inspektori un eksperti, kuri atļauju vai tehnisko noteikumu sagatavošanas gaitā apseko objektus un komunicē ar klientiem, kā arī biroja administratori – lietveži). 4. Konfliktu psiholoģija (100 dalībnieki – valsts vides inspektori).

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultāta Valsts vides dienesta ierēdņi un darbinieki iegūs jaunas zināšanas par valsts pārvaldi, par iestādē strādājošo motivācijas pasākumiem un saskarsmes psiholoģijas dažādiem aspektiem, kuras tiks izmantotas pildot amata pienākumus.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 14 228.72 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 228.72 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 228.72 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.