• Sākums >
  • Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzraudzības un kontroles kapacitātes stiprināšana

Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzraudzības un kontroles kapacitātes stiprināšana

Reģ Nr. 1-08/89/2012

Projekta mērķis

Stiprināt uzraudzības un kontroles institūcijas kapacitāti REACH un CLP regulu prasību uzraudzībā un kontrolē: • Papildinātas amatpersonu zināšanas un attīstītas kontroles prasmes par REACH un CLP regulas prasībām, kuras jāievieš Latvijas/Baltijas uzņēmumiem

Projekta uzdevumi

1. Apmācības par jauno ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu klasificēšanu, pārklasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, kā arī paziņošanas procedūru, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 - ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas regulu 2. Apmācības par prasības drošības datu lapām, nepieciešamajām izmaiņām, noteiktajiem termiņiem, ietvertās informācijas kontroli, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 un Eiropas Komisijas Regulu Nr.453/2010.

Projekta rezultāti

Tiks sniegtas zināšanas un praktiskas iemaņas inspektoriem un ekspertiem par jauno ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, pārklasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu saskaņā ar CLP regulu. Tiks veikta pieredzes apmaiņa, kā arī sniegtas zināšanas un praktiskas iemaņas inspektoriem un ekspertiem par prasības drošības datu lapām un nepieciešamajām izmaiņām, noteiktajiem termiņiem, ietvertās informācijas kontroli, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 un Eiropas Komisijas Regulu Nr.453/2010. Vides aizsardzības pasākumu efektivitātes palielināšanās. Piesārņojuma kontroles un vides aizsardzības prasību kontroles inspektoru darba kvalitātes paaugstināšanās. Par projekta aktivitātēm tiks ievietota informācija Valsts vides dienesta mājas lapā www.vvd.gov.lv.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 17 899.73 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 899.73 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 899.73 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.