Nemēslo mežā

Reģ Nr. 1-08/83/2013

Projekta mērķis

1) Mazināt atkritumu daudzumu, ko cilvēki atstāj mežos un citās dabas platībās, aicinot un veicinot plašākas sabiedrības iesaistīšanos mežu, atpūtas un dabas objektu sakopšanā; 2) Īstenot, pilnveidot un attīstīt 2005. gadā veiksmīgi uzsākto informatīvo sociālās atbildības kampaņu, kas vērsta pret mežu piesārņošanu un piesārņošanas radītajām sekām, veicinot sabiedrības attieksmes maiņu pret mežu piesārņošanu, kā arī radot nepatiku pret mežu piesārņošanu un tā piesārņotājiem.

Projekta uzdevumi

1. Meža sakopšanas talku organizēšana; 2. Mežu un citu dabas objektu piesārņotības jautājuma aktualizēšana masu saziņas līdzekļos; 3. Bērnu un jauniešu izglītošana par meža piesārņošanas tematiku skolās un nometnēs; 4. Izglītojošu un informatīvu pasākumu organizēšana par meža, kā arī citu dabas platību aizsardzību un tās problēmjautājumiem bērnu, vecāku un skolotāju mērķauditorijās.

Projekta rezultāti

AS „Latvijas valsts meži” jau kopš 2005.gada īsteno kampaņu „Nepiesārņo mežu” – 2013. gadā iecerēts turpināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par meža un citu dabas platību aizsardzības jautājumiem. 2013. gada projekta realizācijas noslēgumā tā īstenotāji sagaida šādus rezultātus: 1) mežu un citu dabas platību piesārņošanas problēmjautājuma aktualizācija masu saziņas līdzekļos preses publikāciju, radio un TV sižetu formā; 2) meža sakopšanas talku norise visā Latvijas teritorijā; 3) projekta galvenā tēla – Cūkmena vizītes skolās, bērnu nometnēs, skolotāju semināros un publiskos pasākumos; 4) tīrāki meži, kā arī citas dabas platības un izglītotāka sabiedrība ar augstu vides apziņu

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2013
Īstenotājs Latvijas valsts meži, AS
Rīga, Kristapa iela 30, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 38 986.69 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 268.62 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 268.62 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.