• Sākums >
  • „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 2013.gadā

„Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 2013.gadā

Reģ Nr. 1-08/82/2013

Projekta mērķis

Veicinot vidi un dabas resursus saudzējoša tūrisma attīstību, veikt inspekcijas braucienus lai apsekotu lauku tūrisma mītnes Latvijā, popularizētu Zaļo sertifikātu (ZS), skaidrotu tā kritērijus un pārbaudītu pretendentu atbilstību Zaļā sertifikāta prasībām, kā rezultātā ZS komisijas locekļi varētu pieņemt lēmumu par nacionālā ekosertifikāta „Zaļais sertifikāts” piešķiršanu, atbilstoši noteiktiem kritērijiem un piešķiršanas kārtībai.

Projekta uzdevumi

•Apzināt esošās ZS naktsmītnes, kurām nepieciešams pagarināt sertifikātu, kā arī potenciālos ZS pretendentus. •Sagatavot inspekciju braucienu grafiku, izziņot pretendentiem, informēt par braucienu grafiku ZS komisijas locekļus, ZS pretendentiem izsūtīt informāciju, kritērijus un mācību materiālus; •Apsekot 35 esošās ZS naktsmītnes 10 apsekošanas dienās, piesaistot braucieniem 1 vides ekspertu un 1 tūrisma speciālistu. •Veikt apsekošanu saimniecībās, kuras ir no jauna pieteikušās un var pretendēt uz ZS un uzlabot saimniekošanu atbilstoši ZS kritērijiem. •Sagatavot inspekciju braucienu rezultātus ZS komisijai, tos sēdē prezentēt komisijas locekļiem. •Izgatavot informācijas materiālu mapes un vizuālos uzskates materiālus ZS saimniecībām , ZS popularizācijai klientiem. •Uzturēt kontaktus ar ZS saimniecībām, veikt saraksti ar lauku tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, sniegt atbildes interesentiem. •Veikt projekta publicitātes pasākumus un popularizēt informāciju par Zaļo sertifikātu.

Projekta rezultāti

•Apsekotas ~ 40 saimniecības, tās novērtētas atbilstoši ZS kritērijiem. Kritērijiem atbilstošo pretendentu dati iesniegti ZS komisijai lēmumam par ZS sertifikāta piešķiršanu. •Pieņemti lēmumi par jaunu ZS piešķiršanu vai termiņa pagarināšanu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.12.2013
Īstenotājs Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Ogres raj., "Puķkalniņi", Ķegums, Ogres raj., LV-5020
Projekta kopējās izmaksas 5 675.84 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 268.62 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 268.62 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.