• Sākums >
  • Sabiedrības informēšanas pasākumi Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju likuma 20. jubilejas gada ietvaros

Sabiedrības informēšanas pasākumi Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju likuma 20. jubilejas gada ietvaros

Reģ Nr. 1-08/80/2012

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir popularizēt dabas aizsardzību caur likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 20 gadu jubilejas prizmu, aplūkojot tā būtību un devumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros paredzēts katras Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālās administrācijas teritorijā organizēt vienu uz sabiedrības iesaistīšanu vērstu semināru, kā arī projekta noslēgumā organizēt interaktīvu semināru jomas profesionāļiem. Reģionos rīkotajiem semināriem plānotas divas daļas – pirmajā daļā semināru dalībniekiem dabā parādot pozitīvos biotopu apsaimniekošanas un dabas tūrisma piemērus un otrajā daļā lekciju un diskusiju veidā pārrunājot ar dabas aizsardzību saistītos jautājumus. Dabas aizsardzības jomā strādājošo kvalifikācijas celšanai paredzēta noslēguma semināra rīkošana, tajā apkopojot galvenos reģionālo semināru secinājumus

Projekta rezultāti

Projekts ir tieši vērsts uz sabiedrības līdzdarbības veicināšanu – iesaistot pašvaldību un vietējo izglītības iestāžu pārstāvjus, kā arī vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus, tiek veidota izpratne par katras konkrētās teritorijas galvenajām dabas vērtībām, nodrošinot praktiskus piemērus dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai. Projekta rezultātā sagaidāms, ka reģionos rīkotajos semināros būs piedalījušies aptuveni 200 dažādu interešu grupu pārstāvji.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 6 183.80 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 183.80 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 183.80 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.