• Sākums >
  • Akcija „Mana Jūra 2013”

Akcija „Mana Jūra 2013”

Reģ Nr. 1-08/78/2013

Projekta mērķis

Aktualizēt Baltijas jūras un Latvijas piekrastes vides aizsardzības problemātiku, popularizējot atbildīgu piekrastes apsaimniekošanu un Latvijas piekrasti kā unikālu dabas vērtību.

Projekta uzdevumi

Pievērst sabiedrības uzmanību Baltijas jūras un piekrastes aizsardzības problemātikai, veicinot iedzīvotāju izpratni par vides ietekmēm un tiešu un praktisku iesaistīšanos vides aizsardzībā. Rosināt diskusiju par BJ aktualitātēm, apkopojot un publiskojot datus par jūras piesārņojošo atkritumu situāciju un piekrastes apsaimniekošanas vides aizsardzības aspektiem. Popularizēt Latvijas Baltijas jūras piekrasti kā unikālu Latvijas dabas vērtību, atspoguļojot akcijas norisi masu informācijas līdzekļos un īstenojot publisko pasākumu ciklu.

Projekta rezultāti

Praktiskās un tiešās iedzīvotāju līdzdalības veicināšana piekrastes aizsardzībā - Zaļā ekspedīcija, aptverot visu Latvijas piekrasti no Nidas līdz Ainažiem 534 km garumā, sniedzot iespēju ikvienam dabas interesentam līdzdarboties praktiskajās ekspedīcijas aktivitātēs un iepazīt Baltijas jūras un Latvijas jūras piekrastes unikālās dabas vērtības. - Piekrastes sakopšana 35 monitoringa vietās. - Līdzdalība un apmācības par JPA monitoringu veikšanu, anketēšana par attieksmi pret piekrastes problemātiku, līdzdalība apsaimniekošanas kvalitātes ranžējumos. Rezultatīvie rādītāji: - 30 akcijas norises dienas - 300 dalībnieki Mana jūra 2013 ekspedīcijā - 150 dalībnieki publiskajās akciju dienās - 10 piekrastes pašvaldību tiešā iesaiste akcijas pasākumos Akcijas partnerība ar 15 nacionālā un vietējā līmeņa NVO grupām Datu apkopošana un aktualizēšana - Jūras piesārņojošo atkritumu monitoringa veikšana un datu saglabāšana saskaņā ar ANO VP vadlīnijām (35 monitoringa vietas) - Jūras piesārņojošo atkritumu frakcijas – mikroplastika monitoringa demonstrācijas - Piekrastes peldvietu un atpūtas vietu apsaimniekošanas kvalitātes un vides apsaimniekošanas ranžējums - Kartēti problēmpunkti – labās un sliktās apsaimniekošanas prakses piemēri Rezultatīvie rādītāji: - 35 jūras piesārņojošo atkritumu monitoringi, to datu apkopošana un publiskošana - Datu virknes nodrošināšana par jūras piesārņojošo atkritumu situāciju, veicot monitoringus pēc GPS koordinātēm vietās, kur tie tika veikti 2012. gada kampaņas ietvaros. - 5 mikroplastikas frakcijas monitoringi - Apkopotas un kartētas zaļās/sarkanās vietas - Peldvietu tops un piekrastes apsaimniekošanas vides kvalitātes ranžējums Sabiedrības uzmanības pievēršana aktuālām Baltijas jūras un piekrastes problēmām - Publiskie pasākumi un tikšanās piekrastes pašvaldībās - Iespēja ikvienam iedzīvotājam piedalīties akcijas norisē - Sižeti masu informācijas līdzekļos - Sižeti un akcijas dokumentācijas atspoguļojums sociālajos mēdijos - Sabiedrībā pazīstamu cilvēku iesaistīšanās akcijā - Datu apkopojumi un infografiki sabiedrības informēšanai par situāciju Baltijas jūras piekrastē Rezultatīvie rādītāji: - 3 nacionālā līmeņa informatīvie atbalstītāji - 6 reģionālā līmeņa atbalstītāji - Kampaņas rezultātu un norises atspoguļošana masu informācijas līdzekļos - Kampaņas norises atspoguļošana sociālajos tīklos

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 17 508.44 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 750.66 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.