• Sākums >
  • Dabas aizsardzības popularizēšana

Dabas aizsardzības popularizēšana

Reģ Nr. 1-08/78/2012

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas informācijas sniegšanu un apmaiņu ar dažādām interesentu grupām par bioloģisko daudzveidību un tās aizsardzību, ņemot vērā, ka jāizstrādā būtisks dabas aizsardzības politikas plānošanas dokuments.

Projekta uzdevumi

Organizēt tematisku semināru ciklu par bioloģisko daudzveidību un tās aizsardzību:  nodrošinot Bioloģiskās daudzveidības stratēģiskā dokumenta projekta sabiedrisko apspriešanu;  sekmējot vispusīgu skatījumu par bioloģiskās daudzveidības jautājumiem, nodrošinot ar dabas aizsardzību saistītu nozaru un jomu speciālistu pārstāvību (piemēram, sabiedriskās vides aizsardzības organizācijas, aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekotāji, pašvaldības, Zemkopības ministrijas un nozaru speciālisti);  nodrošinot semināru tehnisko norisi, tajā skaitā semināru tiešraidi internetā

Projekta rezultāti

Tā kā projekts ir vērsts uz sabiedrības iesaistīšanu Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas projekta apspriešanā un pilnveidošanā, sabiedrības līdzdarbība vērtējama kā projekta galvenā sastāvdaļa pati par sevi. 2013.gada II un III ceturksnī kopā paredzēti pieci semināri, divi no tiem Rīgā projekta īstenotāja telpās, tā samazinot projekta izmaksas par telpu īri un interneta tiešraidi. Plānots, ka semināros piedalīsies uzaicināti diskutējamo jautājumu speciālisti un diskusiju vadītājs. Kopā seminārā paredzams ap 40 dalībnieku. Papildu sabiedrības iesaistīšana tiks veicināta ar semināru tiešraidi internetā. Ar projekta (sabiedrības līdzdalības) palīdzību paredzēts pilnveidot Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas projektu, tādā veidā aktualizējot turpmāko Latvijas dabas aizsardzības politiku. Līdz ar to, Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalsts šajā, politikas dokumenta izstrādes, stadijā lielā mērā noteiktu projekta pozitīvo ietekmi un projekta rezultātu ilgtspējību visu dokumenta darbības periodu. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība ir viens no būtiskiem pamatnosacījumiem ilgtspējīgas vides un veselīgas sabiedrības pastāvēšanai. Tādēļ par projekta semināru cikla rezultātu uzskatāms iesaistīto nozaru speciālistu, iestāžu un sabiedrības pārstāvju savstarpējās izpratnes un nozaru politikas atbilstības veicināšana, kas praktiski izpaudīsies ar projekta jeb sabiedrības līdzdalības palīdzību pilnveidotajā Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas dokumenta projektā. Projekta atbalsts sabiedrības līdzdalībai dabas aizsardzības politikas (stratēģiskā dokumenta projekta) pilnveidošanā sekmēs savstarpējas sadarbības turpināšanos arī pēc projekta beigām un bez LVAF finansējuma.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 5 270.32 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 270.32 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 264.63 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.