Ūdens pasaule

Reģ Nr. 1-08/77/2013

Projekta mērķis

Organizēt nometni jauniešiem, kuras laikā izstrādās nodarbību tēmas un sagatavos jauniešus nodarbību vadīšanai par ūdens pasauli un bioloģisko daudzveidību Zantes muižas dīķī.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums kopumā ir izstrādāt nodarbību un sagatavot tai nepieciešamos materiālus, lai: 1) „Izvestu skolu no klases” un dabas zinību priekšmetu nodarbības par ūdeņu tēmu varētu novadīt dabā; 2) Nodarbību varētu iekļaut dabas taku maršrutā un skolēni nākotnē varētu kļūt par gidiem - ekskursijas vadītājiem. Projekta realizācijas gaitā tiks veikti sekojoši uzdevumi: - izpētīti un iepazīti Zantes muižas dīķi apdzīvojošie organismi ūdens dzīvnieki un augu; - iepazītas citas ūdeņu ekosistēmas (ezers, upe, jūra) un salīdzināta to bioloģiskā daudzveidība; - izstrādātas nodarbības par tēmu - Zantes muižas dīķa ūdens pasaules iepazīšana; - sagatavoti nodarbību materiāli; - apmācīti jaunieši praktisko nodarbību pie dīķa vadīšanā; Izveidots un drukāts buklets. Pie dīķa ir uzstādīts stends par Zantes muižas dīķa ūdenspasauli

Projekta rezultāti

- ir veikti dīķi apdzīvojošo augu un dzīvnieku, kā arī krasta veģetācijas pētījumi; - ir iepazītas citas ūdeņu ekosistēmas un iegūta to bioloģisko daudzveidību raksturojoša informācija; - ir izstrādātas nodarbības un sagatavots tām nepieciešamais nodarbību apraksts un darba lapas, - ir sagatavoti skolēni nodarbību vadīšanā; - ir radīta iespēja sagatavoto nodarbību iekļaut tūrisma maršrutā; - ir iespiests un izplatīts buklets; - ir paaugstinājusies skolēnu interese par dabas procesiem; - ir uzstādīts informatīvais stends pie Zantes dīķa.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2013
Īstenotājs Es-tev, Tu-man!
Skolas iela 14, Zantes pagasts, Kandavas novads, LV-3134
Projekta kopējās izmaksas 6 647.83 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 318.14 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.