• Sākums >
  • Roku rokā uz gaišo nākotni

Roku rokā uz gaišo nākotni

Reģ Nr. 1-08/75/2013

Projekta mērķis

Veicināt vides pieejamību cilvēkiem, iekārtojot atpūtas vietu tūristiem un citiem interesentiem.

Projekta uzdevumi

• ar simulācijas uzdevumiem panākt projektā iesaistīto dalībnieku lielāku izpratni par dabas problēmām un to risināšanas iespējām; • veicināt veselīgu dzīvesveidu; • sakopt Vārtājas un Bārtas upes apkārtni; • saturīgi un izglītojoši pavadīt brīvo laiku.

Projekta rezultāti

•Tiks iekārtota atpūtas vieta Bārtas upes krastā ar informācijas stendu par apkārtnes objektiem, ko bez maksas varēs izmantot jebkurš interesents; • Iespēju robežās tiks sakopta Vārtājas un Bārtas upes teritorija 30km garumā; • 40 projekta dalībnieki būs spējīgi novadīt nelielas neformālās aktivitātes par vides problēmām un to iespējamiem risinājumiem; • Skolēni iegūtās zināšanas varēs izmantot skolā, un projektu nedēļās, iespējams, kādam radīsies interese vairāk pievērsties videi; • Labi un lietderīgi pavadīts laiks, iegūti jauni draugi un paziņas.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2013
Īstenotājs Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"
Tukuma 26, Liepāja, LV-3407
Projekta kopējās izmaksas 4 819.27 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 420.30 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.