Jump in! (Lec iekšā!)

Reģ Nr. 1-08/74/2013

Projekta mērķis

Bērnu un jauniešu tiesību un interešu popularizēšana un aizstāvība. Aktīvas, radošas jaunatnes attīstības veicināšana. Veselīga dzīvesveida un dabas saudzēšanas popularizēšana, un psiholoģiskās spriedzes mazināšana starp vecākiem un bērniem ģimenēs. Dot iespēju pusaudžiem pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi, atpūšoties, iegūstot jaunas prasmes un iemaņas, kā arī pilnveidot sociālās prasmes. Iepazīstināt tīņus un viņu vecākus ar iespējām, ko piedāvā biedrība, brīvā laika pavadīšanai, visa gada garumā. Kā arī ar to, kā pusaudži paši var realizēt savas idejas darbojoties biedrībā.

Projekta uzdevumi

- Samazināt vasarā bezdarbībā ieslīgušo bērnu un jauniešu skaitu Liepājā, piedāvāt dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, motivējot pašiem būt aktīviem un realizēt savas idejas; - Noorganizēt diennakts nometni ar noslēguma dienu kopā ar vecākiem; - Iesaistīt nometnē 20 sociālā riska grupas un 10 cita veida pusaudžus un jauniešus un 20 viņu vecākus; - Popularizēt bērnu un jauniešu tiesības un pienākumus caur aktivitātēm, uzsvaru liekot uz šā brīža aktuālajām tiesībām – tiesības uz ēdienu un vienlīdzību aktivitāšu pieejamībā; - Emocionālo saišu stiprināšana un psiholoģiskās spriedzes mazināšana starp vecākiem un bērniem; - Iepazīstināt pusaudžus ar alternatīvām neveselīgam dzīvesveidam – dažādām aktivitātēm, zāļu tējām un bišu produktiem; - Iepazīstināt pusaudžus ar dabas saudzēšanas iespējām; - Radīt apstākļus dažādu radošo ideju realizēšanai; - Rosināt izdomu un spēju rīkoties neierastās situācijās.

Projekta rezultāti

- 30 bērni un jaunieši un 20 viņu vecāki, lietderīgi, saturīgi un aktīvi pavadīs 7 vasaras brīvdienas. Apgūs dažādas prasmes un iemaņas; - Piedalīšanās sporta un tūrisma nodarbībās, uzlabos veselību un savstarpējās attiecības ģimenēs; - Veidojot priekšnesumus un vadot aktivitātes bērniem un vecākiem, pilnveidosies pašnovērtējums, pašcieņa un prezentācijas prasmes; - Uzlabosies emocionālie un psiholoģiskie kontakti starp vecākiem un bērniem. Mazināsies sociālā spriedze ģimenēs; - Ģimenes, aktīvi darbojoties, iegūs jaunas zināšanas, iemācīsies sadarboties un iepazīsies ar citām ģimenēm un atgūsies no ikdienas rūpēm un stresiem; - Organizatoru darba grupa iemācīsies organizēt pasākumus, uzklausīt citu idejas un sastrādāties komandā; - Pārgājienā un ekskursijā uz zemnieku saimniecību iepazīs Latvijas dabu un vēsturi. Tas rosinās interesi par veselīgāku dzīves veidu; - Uzzinot par dabas saudzēšanas metodēm, tās tiks pielietotas arī ģimenēs; - Kļūs iecietīgāki pret dažādo – fiziskām atšķirībām un sociālajiem slāņiem; - Izvērtējot un izanalizējot projekta plusus un mīnusus jaunieši iemācīsies atzīt savas kļūdas un novērtēt citu un pašu sasniegumus, kas sekmēs šo jauniešu turpmāko darbību.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2013
Īstenotājs Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"
Tukuma 26, Liepāja, LV-3407
Projekta kopējās izmaksas 5 241.86 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 564.02 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.