• Sākums >
  • ”Dabas pētnieks 2013”– integrētas nodarbības angļu valodā

”Dabas pētnieks 2013”– integrētas nodarbības angļu valodā

Reģ Nr. 1-08/70/2013

Projekta mērķis

Veicināt skolēnos izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

Apgūt zināšanas, prasmes, iemaņas dabaszinībās un angļu valodā: 1. organizēt radošas, izglītojošas aktivitātes par apkārtējo vidi, 2. organizēt integrētas nodarbības par apkārtējo vidi angļu valodā, 3. mācīt skolēniem izzināt kādiem dzīvniekiem upe ir mājvieta, saskatīt pavisam sīkus ūdens iemītniekus, pievērst uzmanību ūdens dzīvnieku daudzveidībai, 4. mācīt saskatīt pļavā interesanto, uzzināt, kādiem dzīvniekiem un augiem pļava ir mājvieta, 5. sniegt iespēju skolēniem iepazīt meža daudzveidību, uzzināt, kādiem dzīvniekiem un augiem mežs ir mājvieta, 6. apkopot un padziļināt iepriekšējās nodarbībās iegūtās zināšanas par ekosistēmām, 7. parādīt saistību starp vides kvalitāti un dzīvajiem organismiem.

Projekta rezultāti

Dalībnieki ir apguvuši zināšanas, prasmes, iemaņas dabaszinībās un angļu valodā: • apmeklēti un iepazīti Tērvetes dabas parks, dabas parks “Pape”, Slīteres nacionālais parks un Gaujas nacionālā parka Līgatnes dabas taka; • izveidota nometnes dienasgrāmata un sagatavota dabas pētnieka darba burtnīca; • dabaszinību galvenās tēmas apgūtas angļu valodā, prezentēti projekti.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.11.2013
Īstenotājs Privātsākumskola
Liepāja, Republikas iela 23,
Projekta kopējās izmaksas 10 105.24 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 052.62 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.