• Sākums >
  • Vides izglītības nometne „Dosimies dabā!”

Vides izglītības nometne „Dosimies dabā!”

Reģ Nr. 1-08/62/2013

Projekta mērķis

Organizēt dienas vasaras nometni aktīvākajiem Kalkūnes pagasta un tuvējās apkārtnes vides pētniekiem,piesaistot bērnus no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, iesaistīt viņus vides problēmu apzināšanā un risināšanā.

Projekta uzdevumi

• organizēt vides sakopšanas, ekoloģiskas domāšanas veicinošas nodarbības; • rosināt Kalkūnes pagasta un tuvējās apkārtnes iedzīvotāju interesi par vietējās dabas vides aizsargājamiem objektiem un veidot saudzējošu attieksmi pret dabu; • pievērst uzmanību dabas resursu taupīgai izmantošanai; • attīstīt projekta dalībnieku pētnieciskā darba veikšanas un prezentēšanas iemaņas un prasmes.

Projekta rezultāti

Projekta uzdevumu izpilde cels dalībnieku vides apziņu, palīdzēs izprast un analizēt vides problēmas vietējā, reģionālā un globālā mērogā, izteikt savu nostāju pret tām. Tiks apsekoti pagasta dižkoki, nepieciešamības gadījumā tiks veikti arī sakopšanas darbi (ir zināms, ka Kalkūnes pagastā aug viena no lielākajām meža bumbierēm Latvijā – pie Lubudu mājām, taču pēdējās ziņas par to parādās tikai 1992.gadā. Kādā stāvoklī dižkoks atrodas šobrīd, ziņu nav, līdzīgi tiks apsekoti arī citi dižkoki). 25 Kalkūnes pagasta un tuvējās apkārtnes bērniem, no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm būs iespēja saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.Tā būs lieliska iespēja atpūsties un paplašināt savu redzesloku, kā arī ar savu personīgo rīcību sekmēt videi draudzīgu dzīvesveidu. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks sakopta teritorija Raiņa piemiņas vietā Daugavas krastā. Organizējot ekspedīcijas dabā kopā ar Daugavpils Universitātes pasniedzējiem, tiks veikti pētījumi par pagasta dižkokiem, Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidus augiem, kukaiņu daudzveidību. Rezultāti tiks publicēti laikrakstā„Latgales laiks”un novada interneta mājas lapā, kā arī prezentēti rudens konferencē „Tuvāk dabai”. Nometnes laikā 25 vides pētnieki padziļinās izpratni par vides problēmām, apgūstot hidroloģijas, atmosfēras un fenoloģijas pētījumu metodiku teorētiski un nostiprinot to praktiskā darbībā. Rudens nometnes laikā tiks veikti fenoloģijas pētījumi. Nometne skolēniem ir iespēja nepalikt mājās vieniem, bet būt drošībā un radošā, nepiespiestā veidā gūt padziļinātas zināšanas, saturīgi pavadīt brīvo laiku. Iepazīstot un praktiski pētot savas apkārtnes dabas objektus, skolēniem veidosies patriotisma jūtas, mainīsies vērtību sistēma, kas, iespējams, mazinās vēlmi aizbraukt no Latvijas.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 10.11.2013
Īstenotājs Stāvais krasts
Vārpas iela 2, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449
Projekta kopējās izmaksas 2 731.91 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 378.76 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 378.76 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.