• Sākums >
  • Saglabāsim Latvijas piekrasti - 2013!

Saglabāsim Latvijas piekrasti - 2013!

Reģ Nr. 1-08/61/2013

Projekta mērķis

Paaugstināt mērķgrupu izpratni par piekrastes aizsardzības jautājumiem un uzlabot piekrastes pieejamību infrastruktūras ziņā – veidojot piekrastei draudzīgu tūrisma infrastruktūru, ka piesaistītu organizētus tūristus un veicinātu piekrastes pašvaldību interesi par jauna infrastruktūras starptautiska standarta ieviešanu. Kampaņas ilgtermiņa mērķis ir izstrādāt sertifikātu, kas apliecinātu piekrastes infrastruktūras atbilstību „universālā dizaina“ principiem.

Projekta uzdevumi

1. Paaugstināt specifisku mērķgrupu izpratni par Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā atļautām un aizliegtām darbībām, nodrošināt informācijas pieejamību t.sk. sniedzot informāciju par piekrastē pieejamo infrastruktūru, iespējām informēt atbildīgās valsts vides institūcijas, piekrastes pašvaldības u.tml. 2. Veikt kontroli par faktisko situāciju piekrastes kāpu aizsargjoslā attiecībā uz iespējamiem pārkāpumiem, gan novērtējot situāciju attiecībā uz vides pieejamību, veicot vairākus kontroles veidus, kuros piedalās gan biedrības biedri, gan sadarbības partneru pārstāvji. 3. Veicināt piekrastes teritoriju pieejamību mazāk priviliģētām apmeklētāju grupām t.sk. veciem cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ko nodrošinātu „universālā dizaina principu” ieviešana piekrastes stāvlaukumos un pludmalēs. 4. Rast inovatīvus risinājumus dažādu interešu grupu un institūcijju sadarbības formām piekrastes aizsardzības jautājumu risināšanai, paaugstinot kopējo kapacitāti, aprobējot pieredzi sadarbībā ar Rojas novada pašvaldību.

Projekta rezultāti

1. Izplatīti informatīvie materiāli: buklets (20 000 eksempl.), uzlīmes (10 000 eksempl.), nacionālajā televīzijā demonstrētata izglītojoša filma par „universālo dizainu” (garums: 20 min gara) 2. Paaugstināta konkrētu mērķgrupu izpratne par piekrastes aizsargājamām vērtībām, Baltijas jūras piekrastē atļautām un aizliegtām darbībām, it īpaši izplatot informāciju auto braucējiem. 3. Aprobētas jaunas pārsektoru sadarbības metodes starp interešu grupām (vides nevalstiskās organizācijas, cilvēku ar īpašām vajadzībām pārstāvošās NVO, ārvalstu NVO partneri, piekrastes pašvaldības, piekrastes tūrisma uzņēmumi, valsts vides institūcijas u.tml.) un to praktiskā pielietošana Rojas novada pašvaldībā, piemērojot Universālā dizaina principus piekrastes infrastruktūras uzlabošanā. 4. Paaugstināta nevalstisko organizāciju un piekrastes pašvaldību pārstāvju izpratne par Universālā dizaina principiem un izmantošanas iespējām Latvijas piekrastes teritorijās;

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2013
Īstenotājs Latvijas Zaļā kustība
Rīga, Ģertrūdes iela 19/21-3,
Projekta kopējās izmaksas 14 574.05 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 175.12 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.