Daba un es tajā

Reģ Nr. 1-08/54/2013

Projekta mērķis

Veicināt bērnu interesi, sākotnējos priekšstatus un izpratni par Latvijas faunas daudzveidību, to būtiskākajām pazīmēm

Projekta uzdevumi

1) parādīt bērniem Latvijas faunas daudzveidību un tās ikdienas īpatnības; 2) radīt bērniem atbildības sajūtu par nepieciešamību ievērot dabas likumsakarības un rīkoties atbildīgi, aizsargāt dzīvniekus un putnus, rūpēties par tiem, veidot dabu saudzējošas uzvedības un darbības prasmes; 3) veicināt emocionāli vērtējošu attieksmi pret meža zvēriem un putniem; 4) virzīt bērna individuālos iespaidus uz apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās.

Projekta rezultāti

1. Bērnu intereses pieaugums un izpratne par faunas nozīmi un tās aizsardzības nepieciešamību ikdienas dzīvē; 2. Piesaistīti kompetenti un profesionāli meža zvēru un putnu ikdienas dzīves un paradumu pētnieki, kuri bērniem izskaidro Latvijas faunas īpatnības, izglītības procesā izmantojot kvalitatīvu un korektu informāciju; 3. Praktiskās nodarbības - dažādu praktisku lietu veidošana, izgatavošana ar savām rokām, izmantojot dabas un mākslīgos materiālus, zīmēšana kā iztēles un pārdzīvojuma izteiksmes veids, kuras tiks parādītas nometnes noslēguma izstādē; 4. Grupu nodarbības kā kolektīva darbs un sadarbības forma vides aizsardzības procesā, veicinot izpratni par kolektīvās sadarbības nepieciešamību vides aizsardzības procesos; 5. Iespēja dabā ekskursiju laikā profesionāla gida pavadībā izzināt dažādu zvēru un putnu ikdienas dzīvi un paradumus; 6. 80 bērnu izpratnes veidošana par dabas resursu racionālu izmantošanu un to saistību ar sabiedrību.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 23.08.2013
Īstenotājs Par zaļu Pierīgu
Lībiešu iela 34, Mārupes novads, LV-2167
Projekta kopējās izmaksas 21 424.75 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 499.37 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.