• Sākums >
  • Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei 90”

Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei 90”

Reģ Nr. 1-08/52/2012

Projekta mērķis

Palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtībām. Slīteres nacionālā parka dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, kas vairotu sabiedrības izpratni par Slīteres NP unikalitāti tās 90. gadskārtā, kā arī dotu ieguldījumu novada ilgtspējā

Projekta uzdevumi

1.Slīteres ceļotāju dienas "Slīterei 90". Slīteres ceļotāju dienas ir tradīcija kopš 2010. gada. 1.1. Slīteres ceļotāju dienu "Slīterei 90" informatīvais izdevums ar programmu, karti, informāciju par Slīteres NP vēsturi, dabu un kultūrvēsturi. 1.2. Pieredzējušu dabas pētnieku vadīti pārgājieni dabā (autoratlīdzības, darba lapas, uzlīmes, ceļa norādes); 1.3. Radošās darbnīcas: viktorīnas, zīmēšana, veidošana un cita veida darbošanās, kas palīdz izprast un izzināt dabas procesus, iepazīt retas/tipiskas sugas. 1.4. Ceļojoša izstāde Slītere. 6-8 rool up tipa informācijas baneri, kuros ir atraktīva informācija par Slīteres nacionālā parka vēsturi, pētniekiem, dabu un kultūrvidi. Šāda izstāde ir ērti pārvietojama. Plānots to izstādīt Slīteres bākā, Ventspils Livonijas ordeņa pilī, Dabas muzejā u.c. 1.5. Pasākuma publicitātes nodrošinājums (relīzes, organizatoriski semināri vietējiem uzņēmējiem) 1.6. Skolu audzēkņu zīmējumu izstāde (papīrs). 2. Slīteres kukaiņu nakts Slīterei 90. 2.1. Entomologu stāsti par kukaiņu dzīvi un Slīteres NP nozīmi to aizsardzībā. 2.2. Muzikālas intermēdijas – improvizācijas(aprīkojuma īre). 2.3. Radošās darbnīcas, kas izglīto par, piemēram, kukaiņu dzīvotnēm neskartā mežā. 2.4. Kukaiņu gaismošana, atpazīšana (aprīkojuma īre). 2.5. Nakts pārgājiens pa atjaunoto Slīteres dabas taku. 3. Divu dienu seminārs „Slīterei 90”. 3.1. Dabas pētnieku priekšstādes 3.2. Bijušo Slīteres rezervāta administrācijas darbinieku atmiņu stāsti 3.3. Ekskursija uz jaunizveidoto dabas infrastruktūru Slīteres nacionālajā parkā. 4. Fotokonkurss „Slīterei 90” Dabas muzejā. Dažādi autori iesniedz vērtēšanai fotogrāfijas, kas uzņemtas Slīteres NP teritorijā. Labākās tiek izstādītas Dabas muzejā 2013.gada rudenī. Vienlaikus ar izstādes atklāšanu notiek Latvijas Pasta zīmogošanas akcija – Slīterei 90. 5. Preses brauciens pa Slīteres nacionālo parku sakarā ar jubileju. 6. Slīteres 90. gada dienas talka Dāvidpļavā .

Projekta rezultāti

Slīteres nacionālā parka jubilejas pasākumu cikla rīkošanā tiks iesaistīta vietējā novada pašvaldība, novada uzņēmēji, skolēni, Latvijas dabas un kultūrvēstures pētnieki, cilvēki, kuru hobijs ir dabas fotografēšana. Notikuma atspoguļošanā tiks iesaistīti masu mediji. Projekts dos ieguldījumu sabiedrības izpratnes veicināšanā par dabas aizsardzības nozīmību. Par otras vecākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Slīteres nacionālā parka dabas un kultūrvēstures vērtībām tiks informēta Latvijas sabiedrība.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 10 671.54 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 671.54 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 671.54 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.