Mans mīļais draugs

Reģ Nr. 1-08/50/2013

Projekta mērķis

TV raidījuma „Mans mīļais draugs” vienas sezonas (21 iknedēļas raidījums) ietvaros vienkāršā un skatītājiem interesantā un izglītojošā veidā, ar interviju un reportāžu palīdzību, tiks sniegta informācija par ikviena iespējām stiprināt dzīvnieku aizsardzību Latvijā, atbalstot dzīvnieku obligāto čipēšanu un reģistrāciju valsts vienotajā dzīvnieku datu reģistrā, ko uztur Lauksaimniecības datu cents (LDC). Raidījuma mērķis, veidojot sižetus par cilvēka bezatbildību, ir apzināt situāciju par klaiņojošajiem dzīvniekiem ne tikai Rīgas pilsētā, bet arī Latvijas reģionos, veidojot intervijas ar novados strādājošiem dzīvnieku aizstāvjiem – patversmēm, organizācijām un brīvprātīgajiem, kā arī pašvaldību pārstāvjiem un kontrolējošo institūciju darbiniekiem, kuriem būtu jāiesaistās klaiņojošo dzīvnieku problēmu risināšanā savas administratīvās teritorijas robežās.

Projekta uzdevumi

1. Informēt un izglītot ikvienu sabiedrības pārstāvi, neatkarīgi no viņa vecuma un nodarbošanās, par katra iespējām ņemt līdzdalību dzīvnieku aizsardzības pasākumu procesos, 2. Iizglītot un informēt par portāla www.dzivniekupolicija.lv piedāvātajām iespējām, kuras izmantojot tiek nodrošināta noklīdušu dzīvnieku ātra atgriešanās pie saimniekiem un veicināts bez saimniekiem palikušu dzīvnieku adopcijas process, 3. Latvijas sabiedrībai saprotami un vienkārši izklāstīt par bezatbildības un cietsirdības, kas tiek pielietota cilvēku bezatbildības dēļ attiecībā pret dzīvniekiem, sekām, kas tieši ietekmē mūsu ikdienas apkārtējo vidi, 4. Veicināt atbildīgu attieksmi pret dzīvniekiem, jau tagad iespēju robežās tos čipējot un reģistrējot, tādējādi mazinot klaiņojošo dzīvnieku skaitu Latvijā un panākot katra pilnvērtīgu atbildību turpmāk, 5. Izglītot par iespējām, kuras var izmantot ikviens, kurš grib palīdzēt dzīvnieku aizsardzības un labturības augstu standartu ieviešanā Latvijā, nepastarpināti iegūstot nepieciešamo precīzo informāciju katrā rīcības situācijā, lieki neiesaistot valsts vai pašvaldību institūcijas vai atbildīgos dienestus.

Projekta rezultāti

Populāra un iedzīvotāju iemīļota raidījuma laikā un ierastajā veidolā, izglītojot iedzīvotājus par dažādu dzīvnieku grupu aizsardzību un labturību, panākot, ka sabiedrības pārstāvji ir informēti, izglītoti un zin, kā izturēties pret dzīvniekiem, kā rīkoties un palīdzēt tiem dažādās situācijās, tiek sasniegts projekta mērķis - audzināt atbildīgu sabiedrību, kura, projekta uzdevumu izpildes rezultātā, nepamet savus mājas (istabas) dzīvniekus un nevairo bez pajumtes palikušo dzīvnieku skaitu, kas pašreiz mūsu valstī, cilvēku bezatbildīgās attieksmes dēļ, ir sasniedzis nekontrolējamu apjomu. Iegūtās izglītojošās informācijas rezultātā plašas sabiedrības grupas gan tieši, gan netieši tiek iesaistītas līdzdalības procesos, lai Latvijā turpmāk izveidotu sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustību, līdzīgi kā tā darbojas vides aizsardzības jomā. Pateicoties sabiedrības informētībai un dzīvnieku aizsardzības organizāciju aktīvai līdzdarbībai un atbalstam, tiek panākts, ka sekmīgi tiek realizēta LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” ieviešana un panākts, ka LDC datu bāzē ir informācija par 90-95% visu valstī mītošo suņu un viņu saimnieku datiem pašreizējo 5% vietā (1,5 gadu laikā kopš spēkā MK noteikumi)

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.06.2013
Īstenotājs Latvijas Neatkarīgā Televīzija
Rīga, Elijas iela 17-3, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 30 794.45 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 397.22 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 711.97 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.