Uzplauksti savai pilsētai

Reģ Nr. 1-08/49/2013

Projekta mērķis

1. Veicināt bērnu un jauniešu interesi un izpratni par PET (polietilēnteraftalāta) pudeļu daudzveidīgo izmantošanu, tai skaitā pārveidojot tās mākslas vides objektā – „Ziedoša ābele”. 2. Izprotot PET pudeļu izmantošanu/ pārstrādi, radīt bērnos vēlmi saudzēt dabu un rūpēties par tās saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Projekta uzdevumi

1. Akcijas „Uzziedi savai pilsētai” organizēšana Kuldīgas pilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādēs. 2. Audzēkņu informēšana par paredzamajām aktivitātēm un to iesaistīšana projekta īstenošanā. 3. Radošās darbnīcas „PET pārvērtības”. Mākslas vides objekta – „Ziedoša ābele” izstrāde (ziedi, pumpuri u.c.) 4. Materiālu iepirkšana. 5. Lieldienu dekorācijas Mākslas vides objekta – „Ziedoša ābele” uzstādīšana. Svētku atklāšana pilsētā. 6. Vizuāli pievilcīgas vides radīšana.

Projekta rezultāti

1. Bērnu un jauniešu piederības izjūta savai dzīves videi un motivācija to sargāt un kopt. 2. Bērnu un jauniešu pilnveidotas zināšanas par PET (polietilēnteraftalāta) pudeļu daudzveidīgo izmantošanu un pārstrādi. 3. Audzēkņu izteikta atbildības sajūta par rezultātu, pacietība, sekmīga pašizglītošanās. 4. Stacionārs Mākslas vides objekts – „Ziedoša ābele” Lieldienu pilsētas dekorācija. 5. Pilsēta saposta svētkiem. 6. Mākslas vides objekts „Ziedoša ābele” daudzkārt izmantojams vizuāls noformējuma objekts arī citos pilsētas sabiedriskos pasākumos.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.04.2013
Īstenotājs Nekomerciālās kultūras attīstības centrs
Kuldīgas nov., "Zabadaks", Vijolīšu iela 24, Kuldīga, LV-3301
Projekta kopējās izmaksas 4 237.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 118.66 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.