• Sākums >
  • "Dabas studija" - pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās Vidusdaugavas reģionā

"Dabas studija" - pozitīvi par dzīvi Natura 2000 teritorijās Vidusdaugavas reģionā

Reģ Nr. 1-08/496/2014

Projekta mērķis

Vispārējais: veicināt sabiedrības vides izglītību un audzināšanu, piedāvājot raidījumus radio un TV. Tiešie: • Atspoguļot jautājumus par dzīvi dabas teritorijās (Natura 2000) Vidusdaugavas reģionā, akcentējot pozitīvos piemērus aizsardzības režīma realizācijā; • Paplašināt iedzīvotāju informētību par Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un veicināt iesaisti tajā; • Motivēt Vidusdaugavas reģiona iedzīvotājus dabas aizsardzībā ārpus aizsargājamām dabas teritorijām; • Aktualizēt vides un dabas integrāciju tautsaimniecības nozarēs, teritoriju attīstības plānošanā, lauksaimniecībā; • Paaugstināt katra indivīda personīgo atbildības izjūtu par dabas vērtībām savā apkārtnē; • Ieinteresēt Vidusdaugavas reģiona iedzīvotājus vides jautājumu pozitīvā uztverē un aktīvā iesaistē to risināšanā.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot 10 raidījumus raidīšanai Jēkabpils Radio1 ēterā un “OTV”, lai informētu un izglītotu sabiedrību par Natura2000 teritorijām, to aizsardzību, apsaimniekošanas un tūrisma iespējām, kā arī rosinātu līdzdarboties apsaimniekošanā un dabas aizsardzībā.Raidījumu ierakstīšanu organizēt brīvā dabā vismaz deviņās Latgales un Zemgales Natura2000 teritorijās, kā arī vismaz pie viena dabas pieminekļa, lai ievāktu informāciju par vietējām vērtībām, uzklausītu vietējo iedzīvotāju pieredzi un jautājumus, kā arī dabas aizsardzības ekspertu un attiecīgo valsts institūciju pārstāvju padomus, ieteikumus un citu informāciju atbilstoši katra raidījuma tēmai. 2. Nodrošināt 10 raidījumu radio versiju pārraidīšanu Jēkabpils Radio1 ēterā 3. Nodrošināt 10 raidījumu video versiju pārraidīšanu OTV. 4. Nodrošināt 10 raidījumu video versiju publicēšanu Jēkabpils ziņu portālā www. radio1.lv. 5. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju, nodrošināt raidījumu publicitāti ziņu portālā www.radio1.lv, sociālajos tīklos, tajā skaitā draugiem.lv, twitter.com, facebook.com, youtube.com, ar dabas aizsardzību saistītos portālos, piemēram, www.daba.gov.lv, kā arī laikrakstā “Ceturtdiena”, ko Vidusdaugavas reģiona iedzīvotāji saņem bezmaksas.

Projekta rezultāti

Visas projekta aktivitātes ir izvēlētas un atbilst projektu konkursa mērķim. Projekta ieviešanas rezultātā tiks veicināta sabiedrības vides izglītošana un audzināšana, piedāvājot raidījumus radio un TV. Projekta rezultāti: 1. Apmeklētas vismaz 9 Natura2000 teritorijas un vismaz 1 dabas piemineklis Vidusdaugavas reģionā 2. Izveidoti un pārraidīti 10 raidījumi „Radio 1 „ēterā , ar 2 atkārtojumiem 3. Izveidoti un pārraidīti 10 raidījumi OTV 4. Publicēta 10 raidījumu video versijas Jēkabpils ziņu portālā www. radio1.lv, kas apskatāma arī pēc projekta noslēguma

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.11.2015
Īstenotājs Radio 1
Jēkabpils, Brīvības iela 116, LV-5201
Projekta kopējās izmaksas 18 498.26 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 100.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.