• Sākums >
  • LOB populārzinātniskā žurnāla “Putni dabā” izdošana 2015. gadā

LOB populārzinātniskā žurnāla “Putni dabā” izdošana 2015. gadā

Reģ Nr. 1-08/483/2014

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošanu 2015. gadā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi ir šādi: • Gada laikā izdot četrus žurnāla pamatnumurus. • Gada laikā sagatavot četrus žurnāla videopielikumus. • Nodrošināt žurnāla numuru piegādi LOB biedriem (2014. gadā LOB ir vairāk nekā 440 biedru), Latvijas publiskajām bibliotēkām (apmēram 804 bibliotēkas visā Latvijā) un Latvijas skolām (apmēram 980 skolas visā Latvijā). • Nodrošināt žurnāla pieejamību arī citiem interesentiem. • Publicēt žurnāla rakstus elektroniski, t.sk. vietnē http://putnidaba.lv, kā arī pēc iespējas izmantot jauno tehnoloģiju iespējas tā izplatīšanā, t.sk. apzināt un izvērtēt jaunāko tehnoloģiju iespēju izmantošanu publicitātes paplašināšanā.

Projekta rezultāti

Pabeidzot projekta “LOB žurnāla “Putni dabā” izdošana 2015. gadā” īstenošanu būs sasniegti šādi rezultāti: • Izdoti un LOB biedriem (2014. gadā ir vairāk nekā 440 biedru), bibliotēkām (vairāk nekā 800 bibliotēkas) un skolām (apmēram 980 skolas) izplatīti četri LOB žurnāla „Putni dabā” pamatnumuri. • Sagatavoti četri žurnāla “Putni dabā” videopielikumi, kas pieejami ikvienam interesentam vietnē http://putnidaba.lv, kā arī YouTube un/vai Vimeo videoapmaiņas vietnēs. • Tā kā LOB biedru vidū ir skolotāji, vides izglītības speciālisti, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju darbinieki, žurnālisti, uzņēmēji u.c., kuru darbība saistīta ar informācijas nodošanu plašākām sabiedrības masām, vēsts par dabas aizsardzību, tās problēmām un risinājumiem sasniedz lielu auditoriju visā Latvijā; bibliotēkām un skolām ir nozīmīga loma sabiedrības izglītošanā (īpaši lauku rajonos), ar kuru palīdzību informācija sasniedz plašu lasītāju loku. • Ziņas par žurnālā publicētajiem materiāliem izplatītas plaši interneta vidē, īpaši ar sociālo tīklu palīdzību – Draugiem.lv, Twitter un Facebook (šobrīd Twitter sekotāju skaits @Putni_daba kontam ir ap 613 cilvēku, bet Draugiem.lv – 690 sekotāju, un ar katru nedēļu sekotāju skaits pieaug. Ziņas par jaunajiem žurnāla numuriem, žurnāla profilu sekotāji labprāt iesaka saviem sekotājiem). • Veikta žurnālu apmaiņa ar citu starptautiskās putnu aizsardzības organizāciju savienības BirdLife International partnerorganizāciju redakciju izdotajiem žurnāliem (šobrīd 10 redakcijas) par dabu un putniem, līdz ar to popularizējot LOB darbu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. • Nodrošināta žurnāla pieejamība jebkuram interesentam – žurnāls pieejams LOB un tās uzņēmumā „Motacilla”, kā arī tiek izplatīts citās tirdzniecības vietās ar SIA „Latvijas Grāmata” palīdzību. • Žurnāls elektroniski pieejams vietnē http://putnidaba.lv un apzinātas iespējas izmantot citas jaunās tehnoloģijas, lai ar dažādām saistošām un ērtām iespējām varētu uzzināt informāciju par putnu dzīvi, aizsardzības aktualitātēm, kā arī iespējām pašam aktīvi līdzdarboties putnu izpētes un aizsardzības jomā savā ikdienas darbībā, ko īpaši pastiprina aktivitāte sociālajos tīklos.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 69 197.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 43 957.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 012.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.