• Sākums >
  • Akcija „Atbildīgs par sevi, atbildīgs par vidi, atbildīgs par tevi”

Akcija „Atbildīgs par sevi, atbildīgs par vidi, atbildīgs par tevi”

Reģ Nr. 1-08/47/2013

Projekta mērķis

Veicināt sabiedrības vides apziņas attīstību un vides izglītotāju profesionālās kapacitātes palielināšanu, pievēršot uzmanību cilvēka, vides un sabiedrības mijiedarbībai.

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt 3 dienu izglītojošu mobilu akciju Gaujas nacionālā parka teritorijā, sekmējot vides izglītotāju profesionālās kapacitātes palielināšanu un vietējās sabiedrības iesaistīšanos. 2. Piedāvāt akcijas dalībniekiem aktivitātes 3 jomās: a. Atbildīgs par sevi – aktivitātes videi draudzīga un veselību veicinoša dzīvesveida popularizēšanai; b. Atbildīgs par vidi – aktivitātes, kas balstās uz dabas vērtību saudzēšanu un iepazīšanu, izmantojot vietējos resursus un noorganizējot pētnieciska rakstura braucienu ar plostiem pa Gauju; c. Atbildīgs par tevi – aktivitātes sabiedrības līdzdalības stiprināšanai, organizējot vides izglītotāju un vietējo interesentu tikšanos un pieredzes apmaiņu; 3. Veicināt dalībnieku aktīvu līdzdalību un dalīšanos pieredzē, nododot savu uzkrāto un akcijas laikā iegūto pieredzi tālāk; 4. Popularizēt dabas aizsardzības un vides izglītības aktivitātes plašākai sabiedrības daļai, piesaistot jaunus interesentus un atbalstītājus.

Projekta rezultāti

1. Jomas „Atbildīgs par sevi” aktivitātes rezultātā 50 dalībnieki ir ieguvuši jaunas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu – stingrai mugurai un aktīvai atpūtai, ko vēlāk var izmantot savas veselības stiprināšanai un izglītojošiem mērķiem. 2. Jomas „Atbildīgs par vidi” aktivitātes rezultātā 50 dalībniekiem, iepazīstot dabas vērtības Gaujas nacionālā parka teritorijā Raiskuma novadā un iepazīstot Gaujas senleju braucot ar plostiem pa Gauju no Cēsīm līdz Līgatnei, ir iespēja: a. tuvāk iepazīt un izpētīt ūdeņus un Gaujas senleju, aizdomāties par dabas vērtību saudzēšanu Gaujas nacionālā parka teritorijā, kurā jau 40 gadus mērķtiecīgi tiek nodrošināta dabas un cilvēka radīto vērtību līdzāspastāvēšana; b. izprast cilvēka atbildību par apkārtējo vidi, veicot dabas monitoringa aktivitātes: krasta čurkstes un zivju dzenīšu uzskaiti; bebra klātbūtnes un to atstāto pēdu uzskaiti; noskaidrojot ūdeņu kvalitāti; veicot smilšakmeņu atsegumu apsekošanu, ūdensaugu un ūdensdzīvnieku novērojumus, kā arī cilvēka darbības ietekmes Gaujas krastos izpēti. 3. Jomas „Atbildīgs par tevi” aktivitātes rezultātā 50 dalībniekiem ir bijusi iespēja tikties ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem, dalīties pieredzē par vides izglītības aktivitātēm, to īstenošanu un sadarbības iespējām, kas cels vides izglītotāju profesionālo kapacitāti un vietējās sabiedrības pārstāvju informētību par Vides izglītotāju asociācijas darbību un tās piedāvātajām iespējām. 4. 50 dalībniekiem, piedaloties akcijā, ir iespēja iegūtās zināšanas un pieredzi nodot tālāk savās darba vietās, ģimenē, vietējā sabiedrībā, tādējādi iesaistot vides aizsardzībā un izglītošanā plašāku sabiedrības daļu. 5. Projekta aktivitātes un rezultāti būs pieejami plašai sabiedrības daļai gan izmantojot Vides izglītotāju asociācijas un sadarbības partneru mājas lapas, gan arī sociālos tīklus, tādējādi nodoršinot projekta ilgtspēju arī pēc projekta beigām.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 01.09.2013
Īstenotājs Vides izglītotāju asociācija
Rīga, Brīvības iela 412/2-85,
Projekta kopējās izmaksas 5 834.33 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 884.16 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.