VIDES DIENA

Reģ Nr. 1-08/477/2014

Projekta mērķis

Vispusīgi informēt laikrakstu Diena, Dienas Bizness un reģionālo laikrakstu Kursas Laiks, Ziemeļlatvija, Alūksnes Zi;nas, Dzirkstele lasītājus un interneta posrtālu www.diena.lv, www.db.lv, www.aluksniesiem,lv, www.rekurzeme,lv, www.ziemellatvija.lv, www.dzirkstele apmeklētājus par aktualitātēm vides aizsardzībā, videi draudzīgu saimniecisko darbību, vides jautājumu ievērošanu teritoriju attīstības plānošanā, problēmsituācijām un to risinājumiem.

Projekta uzdevumi

Ar daudzveidīgām publikācijām rosināt lasītāju ikdienā izturēties atbildīgi pret apkārtējo vidi, gan pievēršot uzmanību citu rīcībai, gan pašam izvēloties videi draudzīgākos risinājumus sadzīvē - apkuri, ķīmisko vielu izmanotšanai, gaisa piesārņojuma samazināšanai u.c.

Projekta rezultāti

Kvalitatīvi sagatavotas publikācijas 4 lapaspušu apjomā vienu reizi nedēļā laikrakstā Diena, 2 lapaspušu apjomā vienu reizi divās nedēļās laikrakstā Dienas Bizness un reģionālajos laikrakstos Kursas Laiks, Ziemeļlatvija, Alūksnes Ziņas, Dzirkstele, aptverot projekta vadlīnijās iekļautās prioritārās tēmas, kā arī citas ar vides aizsardzību saistītas aktualitātes. Publicēto materiālu atspoguļojums interenta posrtālos www.diena.lv, www.db.lv, www.aluksniesiem.lv, www.kurzeme.lv, www.ziemellatvija.lv, www.dzirkstele.lv.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs SIA"Dienas Mediji"
Rīga, Mūkusalas iela 15, LV-1004
Projekta kopējās izmaksas 121 772.61 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 85 023.82 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 116.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.