• Sākums >
  • Žurnāls „Vides Vēstis”

Žurnāls „Vides Vēstis”

Reģ Nr. 1-08/476/2014

Projekta mērķis

Sagatavots izglītojošs un informējošs žurnāls „Vides Vēstis” latviešu valodā par aktualitātēm vides un dabas aizsardzības nozarē. Žurnāla „Vides Vēstis” mērķauditorijas ir izglītotas vides izglītībā un audzināšanā. Žurnāla elektroniskā versija bez maksas pieejama tīmeklī www.videsvestis.lv

Projekta uzdevumi

Turpināt izdot žurnālu “Vides Vēstis”. Nodrošināt žurnāla pieejamību mērķauditorijām. Publicēt žurnāla bezmaksas elektronisko versiju tīmeklī www.videsvestis.lv

Projekta rezultāti

Sagatavots un nodrukāts žurnāls „Vides Vēstis” - seši (6) žurnāli, katrs 4000 gab. tirāžā. Mērķa auditorijām ir nogādāti žurnāla drukātie bezmaksas eksemplāri - visām Latvijas publiskajām bibliotēkām (kopumā 801 bibliotēka), 200 eksemplāri VARAM un padotajām iestādēm: DAP, VVD, Dabas muzejam, apmēram 400 žurnāla eksemplāri nonāk pie pielāgošanās klimata pārmaiņām saistīto valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, zinātniskās un izglītības institūciju, komersantu, biedrību un nodibinājumu darbiniekiem. Pārējie žurnāli nonāk pie abonentiem un mazumtirdzniecībā. Bezmaksas žurnāla “Vides Vēstis” elektroniskā versija publicēta tīmeklī www.videsvestis.lv. Tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits dienā ir ap tūkstoš apmeklējumiem pēc Google Analytics statistikas datiem.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs Vides Vārds
Rīga, Kalnciema iela 28, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 117 320.89 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 81 170.89 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 573.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.