• Sākums >
  • Ķīmisko vielu un maisījumu bīstamība, marķējums un droša lietošana

Ķīmisko vielu un maisījumu bīstamība, marķējums un droša lietošana

Reģ Nr. 1-08/474/2014

Projekta mērķis

Izglītot plašāku sabiedrību, t.sk., bērnus, par ķīmiskām vielām un maisījumiem, to bīstamības apzināšanu, drošu lietošanu un marķējuma elementu atpazīšanu.

Projekta uzdevumi

Sniegt informāciju sabiedrībai saprotamā veidā, sagatavojot 2 publikācijas periodiskā izdevumā, par ķīmisko vielu un maisījumu (t.sk., biocīdu) bīstamības apzināšanu un to drošu lietošanu ikdienā. Publikācijās izskaidrojot informāciju par marķējuma elementiem, t.sk., jaunajām piktogrammām, kas tiks ieviestas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr.1907/2007 (turpmāk – CLP regula).

Projekta rezultāti

2 publikācijas periodiskā izdevumā.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 01.10.2015
Īstenotājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Rīga, Maskavas iela 165, LV-1019
Projekta kopējās izmaksas 5 741.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 653.65 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.