• Sākums >
  • Draudzīga vide jāveido pašiem

Draudzīga vide jāveido pašiem

Reģ Nr. 1-08/471/2014

Projekta mērķis

Izglītot sabiedrības daļu - 400 nedzirdīgos cilvēkus, izdodot 12 tematiskos rakstus biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” laikrakstā „Kopsolī” un sniedzot tiem pielāgotu pamatinformāciju vides aizsardzības jomā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums ir izdot 12 tematiskās kopas Draudzīga vide” LNS laikrakstā „Kopsolī” – katru mēnesi vienu kopu, kas veidos 10% no laikraksta kopapjoma mēnesī un: 1) paplašināt nedzirdīgo zināšanas par ķīmiskajām vielām un produktiem t.sk. pret sadzīves ķīmiju un augu aizsardzības līdzekļiem, lai tos izmantojot ikdienā rīkotos atbildīgi; 2) veidot priekšstatus par ķīmisko vielu un produktu marķējumu un simbolu nozīmi uz marķējuma, lai izmantojot ikdienā dažādus izstrādājumus un ķīmiskas vielas rīkotos atbildīgi; Tematiskās kopas tiks izdotas veidojot adaptētu, mērķauditorijai piemērotu informatīvo materiālu - vienu lappusi katrā izdevumā, kopumā skarot vides un aizsardzības problēmas ar uzdevumiem saistītajās jomās t.sk. praktiskus padomus un risinājumus ikdienas dzīvei lietojot ķīmiskas vielas. Tematiskās kopas būs pilnīgi jauna, līdz šim neatspoguļota tēma laikraksta lasītājiem – nedzirdīgiem cilvēkiem un sniegs nozīmīgu lomu to izglītošanā. Projekta ieviešanas rezultātā netieši tiks rosināta diskusija par atbildīgu rīcību ikvienam sabiedrības loceklim, lai nodrošinātu vides saglabāšanu un saudzīgu attieksmi pret dabu un vidi.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks sniegta informācija un paplašinātas zināšanas projekta tematiskā jomā, (saskaņā ar projekta uzdevumiem, 400 nedzirdīgiem cilvēkiem - LNS laikraksta „Kopsolī” abonentiem, izdodot 12 materiālu kopas „Draudzīga vide” – katru mēnesi vienu tematisko kopu. Projekta iesniedzējs uzskata, ka projekts sniegs arī netiešu ietekmi uz ģimenēm, kurās tiek abonēts laikraksts, jo parasti izdevumu lasa vairāki ģimenes locekļi.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 17.11.2015
Īstenotājs Latvijas Nedzirdīgo savienība
Rīga, Elvīras iela 19, LV-1083
Projekta kopējās izmaksas 6 316.95 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 452.95 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 939.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.