• Sākums >
  • TV raidījumu cikls "Baltu kods"

TV raidījumu cikls "Baltu kods"

Reģ Nr. 1-08/467/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir turpināt iepriekšējā TV raidījumu ciklā „Piedzīvojums dabā” aizsākto tematiku - rādīt un skaidrot sabiedrībai cilvēka un dabas sinerģijas nozīmīgumu. Pētīt un rādīt Latvijas dabas unikalitāti un mūsu senču – baltu tautu kultūru, tradīcijas, dzīves stilu, nodarbošanos un dzīvi saskaņā ar dabas likumiem, kas ļāvusi mums izdzīvot un saimniekot šeit līdz pat mūsdienām, sapratīgi izmantojot bagātos dabas resursus. Tas ļāvis arī saglabāt Latviju kā vienu no ekoloģiski tīrākajām un zaļākajām valstīm pasaulē. Dodoties Latvijas dabā un runājot ar dažādiem ekspertiem, izglītot un informēt plašu sabiedrības daļu par Latvijas dažādo ekosistēmu un sniegt senajās tradīcijās balstītus praktiskos padomus, kā sadzīvē izmantot dabas resursus, nepiesārņojot un uzglabājot vides kvalitāti.

Projekta uzdevumi

Rādīt un skaidrot sabiedrībai saprātīgu dabas resursu izmantošanu un alternatīvus sadzīves situāciju risinājumus, kuri ļaus saglabāt arī turpmāk Latviju kā vienu no ekoloģiski tīrākajām un zaļākajām valstīm pasaulē. • Mazināt sadzīves, lauksaimniecības ķīmijas pārmērīgu izmantošanu un piedāvāt alternatīvus, videi draudzīgākus risinājumus; • Nacionālo parku un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju nozīme, iespēja dzīvot un uzturēties tajās, nekaitējot ekosistēmām; • Dzīves veids arī ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ar minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi; • Bioloģiskā lauksaimniecība un ekoproduktu ražošana kā dzīves stils; • Informēt sabiedrību par videi draudzīgāku kurināmo izvēli un apkures iekārtu un sistēmu izmantošanu, pareizu ekspluatāciju.

Projekta rezultāti

Sabiedrība ir informēta par praktiskiem piemēriem, kā mainīt savu dzīves veidu, padarot to videi draudzīgāku. Sabiedrība kļūs informētāka un zinošāka par dažādiem Latvijas dabas resursiem un to atbildīgu izmantošanu. Samazināsies gan sadzīvē, gan tūrisma un aktīvās atpūtas rezultātā radītā negatīvā ietekme uz vidi. Ņemot vērā mūsu līdzšinējā raidījuma "Piedzīvojums dabā" reitingus TV kanālā LTV7, kuru vidēji noskatījās 40 - 50 tūkstoši skatītāju, prognozējam, ka raidījums “Baltu kods” kanālā LTV1 sasniegs vismaz 100 tūkstošus skatītāju auditoriju. Papildus auditoriju nodrošinās raidījumu izvietošana portālos www.ltv.lv, www.lsm.lv un www.nomad.lv, kas tur būs pieejama skatītājiem arī ilgi pēc raidījuma demonstrācijas televīzijā.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs Filmu studija Jūra
Ādāžu nov., Āņi, Jaungožu 21, LV-2137
Projekta kopējās izmaksas 78 750.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 54 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.