• Sākums >
  • Radio programma krievu valodā "Noasa šķirsts" (30`)

Radio programma krievu valodā "Noasa šķirsts" (30`)

Reģ Nr. 1-08/461/2014

Projekta mērķis

1. Pievērst lielāku iedzīvotāju uzmanību procesiem un darbībām Latvijā un pasaulē, kas rada vides kaitējuma draudus. 2. Popularizēt „zaļo” domāšanu un „zaļo” dzīves veidu. 3. Informēt par ekoloģisko situāciju Latvijā un Baltijas reģionā. 4. Veidot Latvijas iedzīvotājos saudzīgu attieksmi pret Latvijas dabu un atbildības sajūtu par dabas resursu izlietošanu. 5. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos Latvijas dabas aizsardzībai nozīmīgajos pasākumos un aktivitātēs.

Projekta uzdevumi

Latvijas Radio auditorijas informēšana par sekojošiem jautājumiem: • Jauno enerģijas avotu pielietojums, siltumefekta mazināšana; • Invazīvie augi, dzīvnieki, kukaiņi: to nozīme, pētīšana, iespējamā apkarošana; • Jauno būvobjektu ekoloģiskie aspekti, videi draudzīgas jaunbūves; • Aizsargājamo platību izmantošana saskaņā ar Latvijas likumdošanu; • Rūpniecības ražotnēs: videi draudzīgu tehnoloģiju un metožu izvēle un izmantošana; • Baltijas jūras ekoloģiskais stāvoklis, augu un jūras dzīvnieku resursu izpēte; • Energoefektīvu un ekoloģiskas izcelsmes preču un pakalpojumu atbalsts; • Bioloģiski tīras pārtikas ražošana; • Meža resursu vērtība: tās saglabāšana un lietderīga pielietošana; • Veiksmīgākie projekti, kas tika realizēti ar LVAF atbalstu.

Projekta rezultāti

• Sabiedrības lielāka izpratne un interese par ekoloģijas problemātiku. • Latvijas iedzīvotāju aktīvāka iesaistīšanās akcijās un projektos, kas ir veltīti vides aizsardzības aktuālajiem jautājumiem. • „Zaļā” dzīves veida ideju pieņemšana un izpaltišanās Latvijas sabiedrībā.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs Latvijas Radio
Rīga, Doma laukums 8, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 29 352.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 255.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 879.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.