• Sākums >
  • Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!

Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!

Reģ Nr. 1-08/45/2012

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir noorganizēt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - Gaujas NP 40 gadiem veltītus pasākumus un ar interaktīvu un inovatīvu metožu palīdzību veicināt sabiedrības līdzdalību dabas izzināšanas procesā, informējot sabiedrību par Gaujas NP 40 gados paveikto un teritorijā esošajām dabas un kultūrvēsturiskajām bagātībām, tādējādi mazinot sabiedrības aizspriedumus un negācijas par dabas aizsardzības nozari kopumā.

Projekta uzdevumi

1. Veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību Gaujas NP teritorijas izzināšanā, izsludinot fotogrāfiju konkursu ar gala rezultātu - ceļojošu lielformāta fotogrāfiju izstādi. Tajā būtu apskatāmas gan vēsturiskas fotogrāfijas no jau eksistējošās kolekcijas, gan iedzīvotāju iesūtītie darbi. 2. Veicināt Gaujas NP kā „kvalitātes zīmola” atpazīstamību gan Latvijā, gan ārvalstīs, izdodot Gaujas NP 40 gadiem veltītu kvalitatīvu fotogrāfiju grāmatu 2000 ekseplāru drukātā formātā kā reprezentatīvu materiālu ĪADT popularizēšanai, dabas un kultūrvēstures vērtību aktualizēšanai sabiedrībā Latvijā un ārzemēs. Izdot to digitālā formātā - 200 USB atmiņas – kā izziņas materiālu, kurš papildināts ar darbinieku ierunātiem stāstiem un teikām, kas veltīti Gaujas NP dabas bagātībām. Pieejamības veicināšanai, materiāls tiks sagatavots trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Iegūtie produkti būs kvalitatīvi reprezentācijas materiāli izmantošanai arī VARAM vajadzībām. 3. Iesaistīt dažādas sabiedrības mērķgrupas Gaujas NP izzināšanas procesā – noorganizējot dabas iepazīšanas pasākumus ar orientēšanās elementiem Gaujas NP teritorijā, apvienojot veselīgu atpūtu svaigā gaisā ar aktivitātēm un izglītošanos par teritorijā esošajām dabas bagātībām. Sadarbībā ar Gaujas NP vietējiem uzņēmējiem organizēt divus interaktīvi izglītojošus pasākumus ar veiksmīgāko dalībnieku apbalvošanu noslēguma pasākumā 14. septembrī. 4. Aktualizēt sadarbību ar Gaujas NP teritorijā esošajiem uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citām mērķgrupām, izsludināt konkursu par interaktīvu vides objektu izgaismošanu, izveidi un uzstādīšanu teritorijā populāros un sabiedrībai pieejamos dabas objektos (klinšu, smilšakmens atsegumu apstarošana, instalācijas vidē utt.) un to apskatei organizēt divus vakarus brīvā dabā plašai sabiedrībai. Pasākuma kulminācija plašai sabiedrībai - audiovizuālā performance ar muzikālo noformējumu pie Gūtmaņalas, iesaistot vietējos mūziķus - Gaujas NP dibināšanas gadadienā 14.septembrī. 5. Popularizēt sadarbības iespējas un Gaujas NP atpazīstamību, iesaistīt iedzīvotājus dabas aizsardzībai veltītās aktivitātēs, veidojot piecas radošās darbnīcas sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un amatniekiem, Gaujas NP teritorijas dažādos populāros un sabiedrībai pieejamos dabas objektos. 6. Noorganizēt konferenci „Cilvēks un daba – Gaujas nacionālā parka pamatvērtības” akcentējot gan cilvēka ieguldījumu, gan aktuālās dabas vērtības un to nozīmi Latvijas un pasaules mērogā. Konferencē tiktu aktualizēta Gaujas NP 40 gados uzkrātā pieredze un modelētas nākotnes vīzijas. Konferencē piedalīsies gan Dabas aizsardzības pārvaldes esošie un Gaujas NP bijušie darbinieki, gan sadarbības partneri un atbalstītāji, pašvaldības, VARAM pārstāvji, mediji un fotogrāfi. Pasākumā gaitā tiks rādīta filma, slaidšovs par Gaujas NP, popularizēta izdotā grāmata, foto izstāde un citi sadarbības projekti.

Projekta rezultāti

Projekta realizētajās aktivitātēs īpaša loma piešķirta sabiedrības līdzdalībai un publiskā – privātā sektora sadarbības veicināšanai, kopīgi veidojot dažādas izglītojošas aktivitātes dabā. Iedzīvotāji tiks iesaistīti gan tiešā veidā – aicinot iesūtīt fotogrāfijas izstādei un iesaistot tos projektā paredzētajās aktivitātēs, gan netieši – kā starpnieki informācijas nodošanai un popularizēšanai Latvijas robežās un ārpus tās. Projekta ilgtspējību nodrošina gan drukātā, gan digitālā formātā publicētā grāmata un ceļojošā lielformāta foto izstāde, kā arī konference un tās rezultātu apkopojums elektroniskā formātā. Projektā sagaidāmie rezultāti: sabiedrības izpratnes un zināšanu par ĪADT un dabas aizsardzību palielināšanās, Gaujas NP kā „kvalitātes zīmola” izskanēšana un popularizēšana valsts un starptautiskā mērogā, kā arī komunikācijas ar dažādām sabiedrības grupām uzlabošanās.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 47 546.68 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 546.68 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 46 870.82 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.