• Sākums >
  • Nacionālā Botāniskā dārza speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa ES botāniskajos dārzos - NBD ilgtspējīgai attīstībai

Nacionālā Botāniskā dārza speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa ES botāniskajos dārzos - NBD ilgtspējīgai attīstībai

Reģ Nr. 1-08/42/2012

Projekta mērķis

NBD speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa ES botāniskajos dārzos- bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, stratēģijas plānošanā, botānisko kolekciju uzturēšanā, izpētē un to izmantošana un nozīme zinātniskajā un vides izglītības darbā.

Projekta uzdevumi

4.2.1. Organizēt NBD speciālistu apmācības Royal Botanic Gardens, Kew ( Karaliskajā Botāniskajā Darzā, Kew. Londonā, Lielbritānijā) starptautiska līmeņa (sertificētos) kursos : 1. Botanic Garden Management. An International Diploma Course (8 nedēļas) 2. Botanic Garden Education. An International Diploma Course ( 5 nedēļas) 3. Plant Conservation Strategies. An International Diploma Course (8 nedēļas) 4.2.2. Izstrādāt un ieviest, par pamatu ņemot un apkopojot projektā iesaistīto speciālistu (kvalifikācijas celšanas kursu absolventu) jauniegūtās zināšanas un nodaļu vadošo speciālistu (projektā neiesaistīto) viedokļus, NBD darbībā inovatīvas , laikmetīgas un mūsdienām atbilstošas attīstības stratēģijas - bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kolekciju uzturēšanā, vides izglītības darbā , zinātnē un pētniecībā. 4.2.3. Projektā iesaistītiem speciālistiem (pēc kvalifikācijas celšanas kursiem) izstrādāt un veikt NBD attīstību veicinošās apmācības projektā neiesaistītiem darbiniekiem, atbilstoši NBD vajadzībām iekšējās struktūrvienībās. 4.2.4. Sadarbībā ar NBD Vides izglītības nodaļu, projektā iesaistītiem speciālistiem, (pēc kvalifikācijas celšanas kursiem) un biedrību „Vides gidu asociāciju” izstrādāt un īstenot apmācību programmu „Brīvprātīgais darbs Botāniskajā dārzā”. 4.2.5. Veicināt un pārraudzīt projekta publicitātītei speciālistu iegūto zināšanu (pēc kvalifikācijas celšanas kursiem) rezultātu izplatīšanu un pieredzes apmaiņu ar dabas aizsardzības nozares iestādēm visā Latvijā. 4.2.6. Veikt NBD projekta dalībnieku kvalifikācijas paaugstināšanas konkursa izsludināšanu, motivācijas vēstuļu izvērtēšanu, pretendentu izvērtēšanu, dalībnieku publiskošanu. 4.2.7. Veikt un pārraudzīt nepieciešamos atbalsta pasākumus dalībnieku ceļošanas un uzturēšanas un apdrošināšanas organizēšanai.

Projekta rezultāti

1. Veicinot un nodrošinot NBD specālistu kvalifikācijas celšanu un starptautisku pieredzi Royal Botanic Gardens, Kew ( Karaliskajā Botāniskajā Darzā, Kew. Londonā, Lielbritānijā) starptautiska līmeņa sertificētos kursos, tiks ielikti stabili pamati NBD darbības inovatīvai, ilgspējīgai attīstībai. 2. Tiks izstrādāti NBD darbības attīstības plāni tādos virzienos kā: 2.1. Inovācijas dārza stratēģijas plānošanā. 2.2. Augu bioloģiskās daudzveidības un kolekciju saglabāšanā un uzturēšanā. 2.3. Vides izglītības darbā un pētniecībā. 3. Izmantojot projekta dalībnieku iegūtās zināšanas un starptautisko pieredzi, tiks izstrādāta un ieviesta NBD projektā neiesaistīto darbinieku iekšējā apmācību programma, atbilstoši NBD struktūrvienību vajadzībām. Šīs apmācību programmas būtiski ietekmēs NBD projektā iesaistīto un neiesaistīto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, izmantojot kolēģu iegūtās zināšanas un prasmes attīstot un pilnveidojot darbu augu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kolekciju uzturēšanas, vides izglītības darbā, zinātnes un pētniecības darbā. 4. Tiks izstrādāta un ieviesta apmācību programma „Brīvprātīgais darbs Botāniskajā dārzā” sadarbojoties apmācības kursu absolventiem, NBD Videi izglītības nodaļai un biedrībai „Vides gidu asociācija”. Šīs mācību programmas mērķis būs iesaistīt sabiedrību (vietējos iedzīvotājus) botāniskā dārza darbos. 5. Projekta publicitātes nodrošināšanai tiks īstenoti pieredzes apmaiņas semināri ieinteresētajām dabas aizsardzības nozares iestādēm, par projektā iesaistīto dalībnieku pieredzi un iegūtajām zināšanām Royal Botanic Gardens, Kew (Karaliskajā Botāniskajā Darzā, Kew. Londonā, Lielbritānijā). 6. Notiks NBD projekta dalībnieku atlases konkurss, kurš motivēs personālu iesaistīties aktivitātēs un piedalīties NBD nākotnes darbības plānošanā. 7. Notiks pieredzes uzkrāšana projekta organizatorisko aktivitāšu veikšanā un pārraudzīšanā - personāla kvalifikācijas celšanas pasākumos Eiropas Savienībā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 19 258.57 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 781.91 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 781.91 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.