• Sākums >
  • Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Līgatnes pilsētā

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Līgatnes pilsētā

Reģ Nr. 1-08/414/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu, rekonstruējot kanalizācijas tīklus Līgatnes pilsētā, ietverot projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi ir: 1. Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas Brīvības ielā 1 Līgatnē pārbūve – esošās sūkņu stacijas iekšējā spiedvada pārbūve, līmeņa devēju uzstādīšana, kanalizācijas sūkņu montāža ar viena sūkņa jaudu Qmax = 20 m3/h; H = 55 m, automātikas vadības skapis ar PLC un pievienošanas iespējām SCADA sistēmai, elektronisko notekūdeņu uzskaites mezgls, segumu atjaunošanas darbi un teritorijas labiekārtošana, nepieciešamais elektroenerģijas jaudas palielinājums un pieslēguma izveide. 2. Esošo kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija ar sacilpojuma izveidi Līgatnes papīrfabrikas teritorijā un jaunas spiediena dzēšanas akas izveide pirms KSS Brīvības ielā 1 – visi nepieciešamie savienojuma materiāli spiedvada sacilpojumam un dzelzsbetona grodu aka, hidroizolēta, ar 40 tn ķeta lūku, spiediena dzēšanas mezgla spiediena dzēšanas akas izveide, segumu atjaunošanas darbi un teritorijas labiekārtošana. 3. Jaunas KSS Dārza iela 1a izveide – sūkņu stacijas iekšējā spiedvada izveide, līmeņa devēju uzstādīšana, kanalizācijas sūkņu montāža ar viena sūkņa jaudu Qmax = 15 m3/h; H = 45 m, automātikas vadības skapis ar PLC un pievienošanas iespējām SCADA sistēmai, elektronisko notekūdeņu uzskaites mezgls, segumu atjaunošanas darbi un teritorijas labiekārtošana, nepieciešamais elektroenerģijas jaudas palielinājums un pieslēguma izveide 4. Jauni spiedvada tīkli no esošās KSS Brīvības ielā 1 līdz Gaujas ielai 7 aptuveni 530 m – spiedvadu izbūve no PE SDR17 RC Dn80 cauruļvadiem, ietverot visus nepieciešamos savienojuma elementus, veidgabalus un ja nepieciešams – atgaisošanas mezglus, segumu atjaunošanas darbi un teritorijas labiekārtošana. 5. Jauns spiediena dzēšanas mezgls Gaujas ielā 7 – dzelzsbetona grodu aka, hidroizolēta, ar 40 tn ķeta lūku, spiediena dzēšanas mezgla spiediena dzēšanas akas izveide, segumu atjaunošanas darbi un teritorijas labiekārtošana. 6. Jauni spiedvada tīkli no projektējamās KSS Dārza ielā 1a līdz nogāzei Dārza ielā pārejot uzkalna reljefu aptuveni 100 m - spiedvadu izbūve no PE SDR17 RC Dn80 cauruļvadiem, ietverot visus nepieciešamos savienojuma elementus, veidgabalus un ja nepieciešams – atgaisošanas mezglus, segumu atjaunošanas darbi un teritorijas labiekārtošana. 7. Jauns spiediena dzēšanas mezgls Dārza ielā – dzelzsbetona grodu aka, hidroizolēta, ar 40 tn ķeta lūku, spiediena dzēšanas mezgla spiediena dzēšanas akas izveide, segumu atjaunošanas darbi un teritorijas labiekārtošana. 8. Jauni pašteces tīkli Dārza ielā līdz pieslēguma vietai pie esošajiem tīkliem Gaujas ielā aptuveni 690 m – pašteces tīklu izbūve no PP dubultsienu cauruļvadiem SN8 Dn 250, ietverot visus nepieciešamos savienojuma elementus, nepieciešamo skataku skaitu, skataku veidu un materiālu, attiecīgo ķeta lūku nestspēju tn un cauruļvadu smilts apbēruma izveide, segumu atjaunošanas darbi un teritorijas labiekārtošana.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks: 1) Pārbūvēta esošā kanalizācijas sūkņu stacija Brīvības ielā 1. Līgatnē, 2) Rekonstruēti esošie spiedvadi un izveidots sacilpojums Līgatnes papīrfabrikas teritorijā kā arī izveidota jauna spiediena dzēšanas aka pirms KSS Brīvības ielā 1, 3) Izveidota jauna kanalizācijas sūkņu stacija Dārza ielā 1a, 4) Izveidoti jauni spiedvada tīkli no esošās kanalizācijas sūkņu stacijas Brīvības ielā 1 līdz Gaujas ielai 7 ( aptuveni 530 m), 5) Izveidots jauns spiediena dzēšanas mezgls Gaujas ielā 7, 6) Izveidoti jauni spiedvada tīkli no projektējamās kanalizācijas sūkņu stacijas Dārza ielā 1a līdz nogāzei Dārza ielā, pārejot uzkalna reljefu aptuveni 100 m, 7) Izveidots jauns spiediena dzēšanas mezgls Dārza ielā, 8) Izveidoti jauni pašteces tīkli Dārza ielā līdz pieslēguma vietai pie esošajiem tīkliem Gaujas ielā ( aptuveni 690 m). Šīs rekonstrukcijas rezultātā būs nodrošināta kanalizācijas notekūdeņu attīrīšana un tiks novērsta kanalizācijas attīrīšanas iekārtu aizsalšana ziemas periodā Līgatnes papīrfabrikas teritorijā.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 28.02.2015
Īstenotājs Līgatnes novada dome
Sprņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads,, LV-4110
Projekta kopējās izmaksas 168 238.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 84 119.20 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 84 119.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.