• Sākums >
  • Vides apziņas veidošana Pierīgas un Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā

Vides apziņas veidošana Pierīgas un Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā

Reģ Nr. 1-08/39/2013

Projekta mērķis

Informēt sabiedrību par vides aizsardzības problēmām un to risinājumiem, tādejādi iesaistot iedzīvotājus un uzņēmumus (atkritumu radītājus) atkritumu šķirošanas sistēmā, lai samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu un racionāli izmantotu dabas resursus. Projekta teritorijā ietilpst šādas Pierīgas un Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības: Ogres novads, Baldones novads, Ikšķiles novads, Lielvārdes novads, Ķeguma novads un Skrīveru novads. Projekta teritorijas izvēles pamatojums: šajos novados savāktie atkritumi nonāk SIA „ĶILUPE” atkritumu šķirošanas stacijā uz priekšapstrādi. Stacija izbūvēta 2011.gadā, piesaistot KF līdzfinansējumu.

Projekta uzdevumi

1. Izglītot sabiedrību un veidot izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkopt vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas. 2. Informēt sabiedrību par atkritumu dalītās vākšanas pakalpojumu pieejamību, iespējām projekta teritorijā, akcentējot 2011./2012.gadā ar KF līdzfinansējumu izbūvētos šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumus Baldones, Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novados. 3. Informēt un iesaistīt sabiedrību vides izglītības aktivitātēs projekta teritorijā (sakopšanas talkās, akcijās izglītības iestādēs, vides dienās utt.). 4. Iesaistīt sabiedrību atkritumu dalītās vākšanas sistēmā projekta teritorijā, liekot uzsvaru uz ekonomiskajiem ieguvumiem (šķirojot atkritumus, tiek samazināts to atkritumu apjoms, par kuru izvešanu ir jāmaksā) . 5. Samazināt projekta teritorijā savākto nešķiroto atkritumu apjomu par 10% no kopējās projekta teritorijas mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu plūsmas. 6. Palielināt atšķirotā izlietotā iepakojuma apjomu no kopējās atkritumu plūsmas, tādejādi samazinot apglabājamo atkritumu apjomu un nodrošinot racionālāku dabas resursu izmantošanu. 7. Izglītot sabiedrību par nepieciešamību nodalīt sadzīves bīstamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, informēt par šādām iespējām un nepieciešamību.

Projekta rezultāti

1. Sabiedrība ikdienā rīkosies videi draudzīgi – pareizi apsaimniekos radušos atkritumu, šķiros atkritumus otrreizējai pārstrādei un lietderīgi izmantos dabas resursus. 2. Šķiroto atkritumu konteineros daudzdzīvokļu māju pagalmos vai dalīto atkritumu vākšanas punktos, netiks izmesti sadzīves atkritumi. Sabiedrībai būs apziņa, ka tādejādi tiek sabojāts citu cilvēku darbs, kas rūpīgi mājās šķiro atkritumus un izmanto šos publiski pieejamos šķiroto atkritumu konteinerus. 3. Nešķiroto atkritumu konteineros netiks izmesti sadzīves bīstamie atkritumi (nolietota elektrotehnika, baterijas, dzīvsudraba lampas utt.). Sabiedrība apzināsies (būs informēta) alternatīvas un vides sekas šādai rīcībai. 4. Privātmāju iedzīvotāji, kuriem uz mājsaimniecību ir vismaz 1 automašīna, 70% iesaistīsies atkritumu šķirošanas sistēmā, kas izveidota projekta teritorijā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2013
Īstenotājs ĶILUPE
Ogre, Ogres novads, Preses iela 2, LV-5001
Projekta kopējās izmaksas 15 372.42 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 686.21 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 686.35 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.