• Sākums >
  • Upju atveseļošana Vidzemes ziemeļaustumos

Upju atveseļošana Vidzemes ziemeļaustumos

Reģ Nr. 1-08/371/2014

Projekta mērķis

Atjaunot aizsargājamus saldūdens biotopus „Upju straujteces un dabiski upju posmi”(Biotopa kods 3260) Vidzemes ziemeļaustrumos esošajās upēs Rauza, Vecpalsa, Vizla un Pērļupe

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevums ir ar dažādām metodēm – koku sanesumu un lielu dimensiju koku izņemšana no upes, bebru dambju jaukšanas, akmeņu izvietošanas upes gultnē - atjaunot upju straujteču posmus Ziemeļaustrumvidzemes upēs - Rauzā, Vecpalsa, Vizlā, Pērļupē.

Projekta rezultāti

Apsaimniekotie upes posmi: Vizla 1,2 km (no tilta Vidagā pār upi līdz ietekai Gaujā) – izņemti 70 m3 ūdenī iekritušās koksnes; Pērļupe 5 km (no iztekas no Trumulīša ezera līdz Latvijas - Igaunijas robežai) – izņemti 70 m3 ūdenī iekritušās koksnes, nojaukti 8 bebru dambi; Vecpalsa 20 km (no senās Palsas upes ietekas Palsmanes pagastā līdz „Vilkzemniekiem” Virešu pagastā) – izņemt 250 m3 ūdenī iekritušās koksnes, veikti regulāra (vienu reizi nedēļā) bebru dambju (12 gab.) jaukšana no 1.septembra līdz 15. decembrim; Rauza 14 km ( no tilta pār upi Dēļusilā Palsmanes pagastā līdz senās Palsas ietekai Palsmanes pagastā) - veikta regulāra (vienu reizi nedēļā) bebru dambju (14 gab.) jaukšana no 1.septembra līdz 15. decembrim; organizēts vienas dienas publisks pasākums – talka - ar koksnes izņemšanu (~ 50 m3) un straujteces veidošanu 0,1 ha platībā, izvietojot akmeņus upes gultnē.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2015
Īstenotājs Zaļā pēda
Valmiera, Cēsu iela 35-70, LV-4201
Projekta kopējās izmaksas 9 655.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 655.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 655.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.