Esmu draugos ar dabu

Reģ Nr. 1-08/34/2013

Projekta mērķis

Veicināt bērnu izpratni par vidi un dabu, ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot bērniem iespēju saturīgi pavadīt laiku, informējot bērnus par novada uzņēmumiem un iestādēm, kas rūpējas par vidi, un veicinot un popularizējot veselīgu dzīvesveidu.

Projekta uzdevumi

1. Audzināt un izglītot bērnus par pamatjēdzieniem, kas ir vide, daba, ilgtspējīga attīstība, kādas ir galvenās cilvēces problēmas šajā jomā. 2. Iepazīstināt ar novada uzņēmumiem, kas īpaši darbojas vides sakopšanā- SIA Ragn-Sells atkritumu pārstrādes uzņēmums, kāds no komunālās saimniecības uzņēmumiem novadā. 3. Veicināt bērnu iniciatīvu novada sakopšanā- atkritumu savākšana vidē un vides instalācijas izveide.

Projekta rezultāti

Pirmais projekta realizācijas kvantitatīvais rādītājs ir nometnē piedalījušos bērnu skaits. Mērķis : 30 bērni. Otrais projekta veiksmes indikators ir apmeklēto novada uzņēmumu skaits. Mērķis ir 2 apmeklēti uzņēmumi. Trešais mērķis ir veselīga dzīvesveida popularizēšana : viena lekcija par narkotiku kaitīgumu, viena sporta diena. Lai novērtētu piedāvāto aktivitāšu kvalitāti un atbilstību mērķauditorijas interesēm un projekta mērķim, tiks veikta dalībnieku anketēšana un izgatavoto vides objektu fotografēšana.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 01.09.2013
Īstenotājs Solis tuvāk
Ķekavas pag., Ķekavas novads, Valdlauči 7-6, LV-1004
Projekta kopējās izmaksas 3 500.26 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 522.47 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.