• Sākums >
  • Atklāj Rāznas ezera bagātības

Atklāj Rāznas ezera bagātības

Reģ Nr. 1-08/33/2013

Projekta mērķis

Nometnes mērķi ir: 1. iemācīt bērniem pamanīt un apzināties mūsu Latvijas dabas sugu daudzveidību un iemācīt saudzīgu attieksmi pret ikvienu dzīvu radībiņu, kas dzīvo mūsu dabā; 2. nodrošināt bērniem iespēju lietderīgi pavadīt laiku vienaudžu vidū; 3. attīstīt un ļaut izpausties bērnu radošajām prasmēm; 4. motivēt bērnus aktīvai darbībai vides aizsardzībā (šķirot atkritumus, rīkot talkas, sakopt savus pagalmus un apkārtējās teritorijas). Kā arī sniegt bērniem zināšanas un iemaņas ilgtspējīgas attīstības jomā, padarot viņus kompetentākus un pārliecinātākus par sevi un palielinot viņu iespējas dzīvot veselīgu un produktīvu dzīvi harmonijā ar dabu, ievērojot sociālās vērtības, dzimumu līdztiesību un kultūras daudzveidību.

Projekta uzdevumi

Nometnes uzdevumi ir: 1. nodrošināt bērnu atrašanos videi draudzīgā vidē ar augstu sugu daudzveidības klātbūtni; 2. nodrošināt nometni ar kompetentiem speciālistiem nodarbību vadīšanai; 3. nodrošināt bērniem iespēju pašiem aktīvi darboties.

Projekta rezultāti

Nometnes rezultātā bērni būs ļoti lietderīgi pavadījuši brīvo laiku ārpus pilsētas – iemācījušies apzināties mūsu Latvijas dabas sugu daudzveidību un iemācījušies saudzīgi izturēties pret ikvienu dzīvu radībiņu, kas dzīvo mūsu dabā. (Uzlabosies bērnu veselība un motivācija aizsargāt dabu) Pateicoties nometnei, bērni kļūs radošāki, jo visas projekta aktivitātes būs tādas, kur bērniem būs iespējas pašiem izpausties radošās aktivitātēs, lietojot materiālus, kas nākuši no dabas. (Katrs bērns izgatavos herbārijus, savāks ziedu tējas, sasies pirts slotu, pīs vainagus, veidos aizsargbarjeras) Bērni varēs izpausties, neskatoties uz viņu fiziskās sagatavotības vai izglītības līmeņu atšķirībām. Būtiski ņemt vērā, ka bērniem vasaras laikā Rīgā ir mazāk iespēju, kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku. (Bērni uzlabos savas zināšanas par apkārtējo vidi un procesiem tajā, kā arī uzlabos savu fiziskās sagatavotības līmeni) Nometnes laikā bērni tiks izglītoti viņu attīstībai noderīgā, drošā un veselībai labvēlīgā veidā. Līdz ar to ieguvēja no šīs nometnes būs visa sabiedrība. (Bērnu vecāki arī būs ieguvēji, no bērnu lietderīgi pavadītā laika nometnē, zināšanu līmeņa paaugstināšanas un droša, un atbildīga dzīvesveidza piekopšanā)

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 28.07.2013
Īstenotājs Sporta klubs "Dinamo LAT"
Rīga, Kr. Valdemāra iela 153/1-3, LV-1013
Projekta kopējās izmaksas 15 290.18 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 622.32 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.