• Sākums >
  • Vides un ekoloģijas jautājumiem veltīta radio raidījumu cikla „Eko-TOP” veidošana Baltkom Radio

Vides un ekoloģijas jautājumiem veltīta radio raidījumu cikla „Eko-TOP” veidošana Baltkom Radio

Reģ Nr. 1-08/32/2013

Projekta mērķis

Izveidot un radiostacijā Baltkom Radio (93,9) pārraidīt Latvijas Republikā, vides izglītību un audzināšanu veicinošu radio raidījumu ciklu „Eko-TOP”, kuros apkopotā informācija atgādina sabiedrībai par vides jautājumu nozīmīgumu un veicina: 1. Sabiedrības vides izglītību un audzināšanu; 2. Latvijā aktuālo vides problēmu risināšanu; 3. „zaļās domāšanas” principu iedzīvināšanu sabiedrībā.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot vides izglītību un audzināšanu veicinošus inovatīvu, kopskaitā 50 īsu vides ziņu apkopojuma radio raidījumu ciklu „Eko-TOP”, pievēršot sabiedrības uzmanību vides un resursu nozīmīgumam cilvēku eksistences nodrošināšanā (minētā problēma ir norādīta dokumentā „Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam”); 2. 2013.gada laikā, ik nedēļu radiostacijā Baltkom Radio (93,9) pārraidīt Latvijas Republikā radio raidījumu „Eko-TOP”; 3. Katra radio raidījuma „Eko-TOP” gaitā, atraktīvā un inovatīvā veidā, atgādināt sabiedrībai par vides un ekoloģijas jautājumu nozīmīgumu; 4. Ziņu topa veidā, ievietot Interneta portālā, raidījuma saturu, ļaujot sabiedrībai iepazīties ar raidījumu saturu ērtākā laikā; 5. Nodrošināt klausītājiem un Interneta izmantotājiem iespējas izteikt viedokļus un priekšlikumus komentāru veidā; 6. Pēc radio raidījumu cikla noslēgšanas izdarīt secinājumus par vides jautājumiem kā Latvijas daudznacionālās sabiedrības integrējošiem faktoriem un šos secinājumus ievietot Interneta portālā ziņas veidā.

Projekta rezultāti

1. 2013.gada laikā izveidoti 50 iknedēļas vides izglītību un audzināšanu veicinoši inovatīvi vides ziņu apkopojuma radio raidījumi „Eko-TOP”, kā rezultātā pievērsta sabiedrības uzmanība vides un resursu nozīmīgumam cilvēku eksistences nodrošināšanā; 2. 2013.gada laikā, ik nedēļu radiostacijā Baltkom Radio (93,9) pārraidīti Latvijas Republikā radio raidījumi „Eko-TOP” (kopā 50 radio raidījumi); 3. Katra radio raidījuma „Eko-TOP” gaitā, atraktīvā un inovatīvā veidā, ir atgādināts sabiedrībai par vides un ekoloģijas jautājumu nozīmīgumu; 4. Raidījumu satura informācija ir ievietota Interneta portālā, ziņu topa veidā, tādā veidā nodrošinot iespējas sabiedrībai iepazīties ar raidījumu saturu ērtākā laikā (kopā 50 informācijas ievietojumu – pēc katra radio raidījuma); 5. Klausītājiem un Interneta izmantotājiem ir nodrošinātas iespējas izteikt viedokļus un priekšlikumus komentāru veidā (par katra radio raidījuma ziņu saturu); 6. Pēc radio raidījumu cikla noslēgšanas ir izdarīti secinājumi par vides jautājumiem kā Latvijas daudznacionālās sabiedrības integrējošiem faktoriem un secinājumi ievietoti Interneta portālā ziņas veidā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Baltkom Radio
Rīga, Kr. Valdemara iela 8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 26 013.65 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 939.67 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.