• Sākums >
  • Mana, tava – mūsu Daugava

Mana, tava – mūsu Daugava

Reģ Nr. 1-08/31/2014

Projekta mērķis

Veicināt un attīstīt Lielvārdes novada bērniem un jauniešiem izpratni par vidi un dabu, attīstīt viņos patstāvīgā darba iemaņas, prasmes vides izvērtēšanai un izpētīt Daugavā ieplūstošo upju tīrības pakāpi Lielvārdes novadā.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: 1. Nodrošināt mērķtiecīgu audzināšanas vidi bērnu radošuma un pozitīvās komunikācijas prasmju attīstībai sociālajā, emocionālajā un izziņas darbībā, izmantojot vides izpētes un aizsardzības iemaņas un prasmes izpētot upes. 2. Attīstīt bērnu iemaņas darboties - individuāli, pāros un grupā, būt iecietīgiem, atbildīgiem un draudzīgiem, nodrošināt emocionālo un psiholoģisko atbalstu, izmantojot vides izzināšanas iemaņas un prasmes, veicot upju tīrības pakāpes noteikšanu ar bioloģisko metodi. 3. Izveidot labvēlīgu gaisotni un veicināt veselīga dzīves veida ievērošanu bērna pašattīstībai un pašrealizācijai, izmantojot vides izpētes un aizsardzības iemaņas un prasmes. 4. Attīstīt bērnu un jauniešu sadarbības prasmes ar pieaugušajiem, izmantojot vides izziņas un tūrisma iemaņas un prasmes vides izpētē un veicot veselīga dzīves veida ievērošanu.

Projekta rezultāti

Nometnes dalībnieki iegūs zināšanas, prasmes un iemaņas, lai veiktu upēs tīrības pakāpju noteikšanu, attīstīs patstāvīgā un grupu darba iemaņas. Izmērāmo rezultātu indikatori (sagaidāmie rezultāti): 1. Iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas bērniem un jauniešiem palīdzējušas iegūt upēs mērījumus un tos salīdzināt ar atkārtojuma metodi, salīdzinot dažādu upju tīrības pakāpes. 2. Iegūti rezultāti upju morfoloģiskajos rādītājos, ūdens kvalitātes noteikšanā pēc dzīvniekiem, ūdens kvalitātes noteikšana pēc ūdensaugiem. Šie rezultāti ir ierakstīti novērojumu protokolos „Upju tīrības pakāpes noteikšana”. Iegūtos rādītājus varēs attiecināt uz projektā izvirzītajām hipotēzēm un problēmas risinājumiem, ja ir vides apdraudējums. 3. Mērījumu objektu vietas atrašanās koordinātes (GPS) noteikšana. Rezultāti ir ierakstīti novērojumu protokolos „Upju tīrības pakāpes noteikšana” un „Upes ūdens kvalitātes karte”. Šīs kartes palīdzēs noteikto upju baseinu vides apsekošanas plānu izstrādē un dos pamatojumu nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu identificēšanai, kā arī palīdzēs pie atkārtotiem mērījumiem. Tādējādi katram projekta dalībniekam būs dota iespēja iesaistīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri nodrošinās rādītājus par labas ūdens kvalitātes sasniegšanu visā Daugavā. 4. Grupu darbu rezultātu apkopojums prezentācijā. Tajā būs atspoguļotas iegūtās darba prasmes un zināšanas vides izglītībā un projekta realizēšanā, mācīšanās soļi patstāvīgi organizējot savu darbu un prasmes darbā pāros un komandā. Iegūtie rezultāti tiks ievietoti masu saziņas līdzekļos – avīzē, interneta vietnē , TV.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 27.08.2014
Īstenotājs Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Lielvārde, Gaismas iela 17, LV-5070
Projekta kopējās izmaksas 2 624.58 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 946.21 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 717.36 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.