• Sākums >
  • Vides un ekoloģijas jautājumiem veltītu radio raidījumu „Voice Control” veidošana Baltkom Radio

Vides un ekoloģijas jautājumiem veltītu radio raidījumu „Voice Control” veidošana Baltkom Radio

Reģ Nr. 1-08/31/2013

Projekta mērķis

Izveidot un radiostacijā Baltkom Radio (93,9) pārraidīt Latvijas Republikā, vides izglītību un audzināšanu veicinošu radio raidījumus „Voice Control”, kuros veicināt: 1) Sabiedrības vides izglītību un audzināšanu; 2) Latvijā aktuālo vides problēmu risināšanu; 3) „zaļās domāšanas” principu iedzīvināšanu sabiedrībā.

Projekta uzdevumi

1. Radio Baltkom radio jau tradicionālo raidījumu „Voice Control” ciklā integrēt vides izglītību un audzināšanu veicinošus inovatīvus 6 (sešus) radio raidījumus, nodrošināt ieguldījumu sabiedrības izpratnes veidošanā par vides un resursu nozīmīgumu cilvēku eksistences nodrošināšanā (minētā problēma ir norādīta dokumentā „Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam”); 2. 2013.gada laikā, reizi divos mēnešos radiostacijā Baltkom Radio (93,9) pārraidīt Latvijas Republikā vides un ekoloģijas jautājumiem veltītus radio raidījumus „Voice Control”; 3. Katra vides un ekoloģijas jautājumiem veltītā radio raidījuma „Voice Control” gaitā, populārzinātniskā veidā, veikt sabiedrībai aktuāla vides jautājuma apskatu un izskaidrojumu ar raidījumā pieaicināto ekspertu palīdzību; 4. Nodrošināt radio raidījuma tiešraides Internetā ar interaktīvām iespējām klausītājiem izteikt savu viedokli un ietekmēt radio raidījuma saturu; 5. Radio raidījumu laikā iegūt informāciju par radio klausītājiem aktuālajiem vides jautājumiem; 6. Pēc kārtējā cikla raidījuma veikt radio raidījuma satura un klausītāju viedokļu informācijas apkopojumu, kurš tiek izmantots nākamo cikla raidījumu veidošanā; 7. Ievietot Interneta portālā, ziņas veidā, informāciju par radio raidījumu saturu, kā arī klausītāju viedokļu un priekšlikumu apkopojumu; 8. Pēc katra radio raidījuma ievietot pārraides video versiju Interneta portālā, aptverot Interneta lietotāju auditoriju, kā arī ļaujot sabiedrībai iepazīties ar raidījumu saturu ērtākā laikā; 9. Pēc radio raidījumu cikla noslēgšanas izdarīt secinājumus par vides jautājumiem kā Latvijas daudznacionālās sabiedrības integrējošiem faktoriem. 10. Pēc projekta realizēšanas beigām izveidot TV sižetu televīzijas kanālā MIX TV ar projekta rezultātu apkopojumu; 11. Pēc radio raidījumu cikla noslēgšanas, iegūto rezultātu apkopojumu, kopā ar tālākās darbības priekšlikumiem, iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai.

Projekta rezultāti

1. Izveidoti vides izglītību un audzināšanu veicinoši 6 radio raidījumi „Voice Control”; 2. 2013.gada laikā reizi divos mēnešos pārraidīti vides un ekoloģijas jautājumiem veltīti 6 radio raidījumi „Voice Control”; 3. Katra cikla radio raidījuma gaitā, ar raidījumā pieaicināto speciālistu un ekspertu palīdzību, populārzinātniskā veidā veikts sabiedrībai aktuāla vides jautājuma apskats un izskaidrojums; 4. Radio raidījuma Interneta tiešraižu laikā radio klausītājiem nodrošinātas interaktīvas iespējas izteikt savu viedokli un ietekmēt radio raidījuma saturu; 5. Radio raidījumu laikā iegūta informācija par radio klausītājiem aktuālajiem vides jautājumiem; 6. Pēc kārtējā cikla raidījuma izveidots raidījuma satura informācijas apkopojums, kurā ziņas veidā tiek izvietots Interneta portālā (kopā 6 informācijas ievietojumi); 7. Pēc kārtējā cikla raidījuma izveidots klausītāju viedokļu un priekšlikumu informācijas apkopojums, kurš iekļauts Interneta portālā ievietojamā ziņas saturā (kopā 6 informācijas ievietojumi); 8. Pēc katra radio raidījuma pārraides video versija izvietota Interneta portālā (kopā 6 radio raidījumu video versijas); 9. Pēc radio raidījumu cikla noslēgšanas izdarīti secinājumi par vides jautājumiem kā Latvijas daudznacionālās sabiedrības integrējošiem faktoriem; 10. Pēc projekta realizēšanas beigām izveidots TV sižets televīzijas kanālā MIX TV ar projekta rezultātu apkopojumu; 11. Interneta portālā Mixnews.lv publicētas ziņas par visa projekta rezultātiem; 12. Pēc radio raidījumu cikla noslēgšanas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai iesniegts, iegūto rezultātu apkopojums, kopā ar tālākās darbības priekšlikumiem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Baltkom Radio
Rīga, Kr. Valdemara iela 8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 54 485.33 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 535.21 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.