• Sākums >
  • Vides un ekoloģijas jautājumiem veltīta radio raidījumu cikla „Vienkāršie jautājumi” veidošana Baltkom Radio

Vides un ekoloģijas jautājumiem veltīta radio raidījumu cikla „Vienkāršie jautājumi” veidošana Baltkom Radio

Reģ Nr. 1-08/30/2013

Projekta mērķis

Izveidot un radiostacijā Baltkom Radio (93,9) pārraidīt Latvijas Republikā, vides izglītību un audzināšanu veicinošu radio raidījumu ciklu „Vienkārši jautājumi”, kuros izskaidrojot sabiedrībai vienkāršus un pierastus jautājumus, veicināt: 1. Sabiedrības vides izglītību un audzināšanu; 2. Latvijā aktuālo vides problēmu risināšanu; 3. „zaļās domāšanas” principu iedzīvināšanu sabiedrībā.

Projekta uzdevumi

1. Izveidojot vides izglītību un audzināšanu veicinošu inovatīvu 11 radio raidījumu ciklu „Vienkāršie jautājumi”, nodrošināt ieguldījumu sabiedrības izpratnes veidošanā par vides un resursu nozīmīgumu cilvēku eksistences nodrošināšanā (minētā problēma ir norādīta dokumentā „Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam”); 2. 2013.gada laikā, ik mēnesi radiostacijā Baltkom Radio (93,9) pārraidīt Latvijas Republikā radio raidījumu „Vienkāršie jautājumi”; 3. Katra cikla radio raidījuma „Vienkāršie jautājumi” gaitā, vienkāršotā un populārzinātniskā veidā, veikt sabiedrībai aktuāla vides jautājuma apskatu un izskaidrojumu; 4. Nodrošināt radio raidījuma tiešraides Internetā ar interaktīvām iespējām klausītājiem izteikt savu viedokli un ietekmēt radio raidījuma saturu; 5. Radio raidījumu laikā iegūt informāciju par radio klausītājiem aktuālajiem vides jautājumiem; 6. Pēc kārtējā cikla raidījuma veikt radio raidījuma satura un klausītāju viedokļu informācijas apkopojumu, kurš tiek izmantots nākamo cikla raidījumu veidošanā; 7. Ievietot Interneta portālā, ziņas veidā, informāciju par radio raidījumu saturu, kā arī klausītāju viedokļu un priekšlikumu apkopojumu; 8. Pēc katra radio raidījuma ievietot pārraides video versiju Interneta portālā, aptverot Interneta lietotāju auditoriju, kā arī ļaujot sabiedrībai iepazīties ar raidījumu saturu ērtākā laikā; 9. Pēc radio raidījumu cikla noslēgšanas izdarīt secinājumus par vides jautājumiem kā Latvijas daudznacionālās sabiedrības integrējošiem faktoriem. 10. Interneta portālā Mixnews.lv publicēt ziņu par visa projekta kopējiem rezultātiem; 11. Pēc projekta realizēšanas beigām izveidot TV sižetu televīzijas kanālā MIX TV ar projekta rezultātu apkopojumu; 12. Pēc radio raidījumu cikla noslēgšanas, iegūto rezultātu apkopojumu, kopā ar tālākās darbības priekšlikumiem, iesniegt Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai.

Projekta rezultāti

1. Izveidots Vides izglītību un audzināšanu veicinošu 11 radio raidījumu cikls „Vienkāršie jautājumi”; 2. 2013.gada laikā ik mēnesi pārraidīti radio raidījumi „Vienkāršie jautājumi”; 3. Katra cikla radio raidījuma gaitā vienkāršotā un populārzinātniskā veidā veikts sabiedrībai aktuāla vides jautājuma apskats un izskaidrojums; 4. Radio raidījuma Interneta tiešraižu laikā radio klausītājiem nodrošinātas interaktīvas iespējas izteikt savu viedokli un ietekmēt radio raidījuma saturu; 5. Radio raidījumu laikā iegūta informācija par radio klausītājiem aktuālajiem vides jautājumiem; 6. Pēc kārtējā cikla raidījuma izveidots raidījuma satura informācijas apkopojums, kurš ziņas veidā ir izvietots Interneta portālā (kopā: 11ziņas); 7. Pēc kārtējā cikla raidījuma izveidots klausītāju viedokļu un priekšlikumu informācijas apkopojums, kurš iekļauts Interneta portālā ievietojamā ziņas saturā (pēc katra radio raidījuma – atkarībā no klausītāju aktivitātes); 8. Pēc katra radio raidījuma pārraides video versija izvietota Interneta portālā (kopā 11 radio raidījumu video versijas); 9. Pēc radio raidījumu cikla noslēgšanas izdarīti secinājumi par vides jautājumiem kā Latvijas daudznacionālās sabiedrības integrējošiem faktoriem; 10. Pēc projekta realizēšanas beigām izveidots TV sižets televīzijas kanālā MIX TV ar projekta rezultātu apkopojumu; 11. Interneta portālā Mixnews.lv publicētas ziņas par visa projekta rezultātiem; 12. Pēc radio raidījumu cikla noslēgšanas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai iesniegts, iegūto rezultātu apkopojums, kopā ar tālākās darbības priekšlikumiem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Baltkom Radio
Rīga, Kr. Valdemara iela 8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 80 376.61 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 057.27 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.