• Sākums >
  • Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla "Putni dabā" izdošana 2013.gadā

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla "Putni dabā" izdošana 2013.gadā

Reģ Nr. 1-08/28/2013

Projekta mērķis

Izdot žurnālu „Putni dabā” 2013. gadā un pēc iespējas izmantot jauno tehnoloģiju iespējas tā izplatīšanā.

Projekta uzdevumi

Gada laikā izdot četrus žurnāla numurus. Nodrošināt žurnāla numuru piegādi LOB biedriem (2012. gadā bija 439 biedri) un bibliotēkām (804 bibliotēkas visā Latvijā). Nodrošināt žurnāla pieejamību arī citiem interesentiem. Publicēt žurnāla rakstus elektroniski, t.sk. vietnē http://putnidaba.lv, kā arī pēc iespējas izmantot jauno tehnoloģiju iespējas tā izplatīšanā, t.sk. apzināt un izvērtēt jaunāko tehnoloģiju iespēju izmantošanu publicitātes paplašināšanā (piemēram, aplikācijas viedtālruņos u.tml.).

Projekta rezultāti

Izdoti un LOB biedriem (2012. gadā bija 439 biedri) un bibliotēkām (804 bibliotēkas) izplatīti četri LOB žurnāla regulārā izdevuma numuri. Tā kā LOB biedru vidū ir skolotāji, vides izglītības speciālisti, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju darbinieki, žurnālisti, uzņēmēji u.c., kuru darbība saistīta ar plašākām sabiedrības masām, vēsts par dabas aizsardzību, tās problēmām un risinājumiem sasniedz arī lielāku auditoriju visā Latvijā; bibliotēkām ir liela nozīme sabiedrības izglītošanā (īpaši lauku rajonos) plašam lasītāju lokam. Ziņa par žurnālā publicētajiem materiāliem izplatījusies plaši interneta vidē, īpaši ar sociālo tīklu palīdzību – Draugiem.lv, Twitter un Facebook. Veikta žurnālu apmaiņa ar citu starptautiskās putnu aizsardzības organizāciju savienības BirdLife International partnerorganizāciju redakciju izdotajiem žurnāliem (šobrīd 10 redakcijas) par dabu un putniem, līdz ar to popularizējot darbu Latvijā arī ārvalstīs.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2013
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 52 087.07 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 714.48 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 691.49 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.