Jaunietis vidē

Reģ Nr. 1-08/27/2013

Projekta mērķis

Projekta „Jaunietis vidē” virsmērķis ir : Virsmērķis – veicināt jauniešu iniciatīvu vides izglītības attīstībā, ar vidi saistītu problēmu risināšanā Grobiņas novadā. Projekta mērķi: 1. Izglītot Grobiņas novada jauniešus par vides izglītību un ar vidi saistītiem jautājumiem. 2. Iesaistīt Grobiņas novada jauniešus vides izglītībā, veidojot un organizējot izglītojošas nometnes. 3. Informēt sabiedrību par esošām vides problēmām un to risinājumiem. 4. Sekmēt sabiedrības brīvprātīgu iesaistīšanos vides problēmu risināšanā vietējā teritorijā. 5. Sekmēt ilgtspējīgu vides izglītības attīstību. 6. Veicināt Grobiņas novada domes un iedzīvotāju sadarbību vides problēmu risināšanā. 7. Risināt ar vidi saistītas problēmas Grobiņas novadā, apkārtējā teritorijā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi : 1. Laika posmā no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 31 . jūlijam apzināties Grobiņas novada Medzes pagasta, Gaviezes pagasta, Bārtas pagasta, Grobiņas pilsētas vides problēmas, un iespējamos to risināšanas veidus. 2. Laika posmā no 2013. gada 1. augusta līdz 2013. gada 1 . septembrim izveidot katrā pagastā rīcības plānu apzināto vides problēmu risināšanai, ilgtspējīgai vides izglītības un tautsaimniecības attīstībai. 3. Laika posmā no 2013. gada 1. septembra līdz 2013. gada 31 . decembrim uzsākt vides problēmas risināšanu, iesaistot Grobiņas novada domi, veidojot talkas, akcijas, pasākumus atklāto un definēto problēmu risināšanai pēc izstrādātā rīcības plāna. 4.Laika posmā no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 1. augustam veidot cikliskas dienas izglītojošās nometnes, nometnes tiks veidotas Kapsēdes pamatskolā, kas atrodas Grobiņas novada administratīvajā teritorijā. 5. Uz katras nometnes darbības periodu piesaistīt vides speciālistus, vides zinātņu lektorus, mentorus u.c. speciālistus izglītojošu lekciju vadīšanai saistībā par vides jautājumiem. 6. Laika periodā no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 30. decembrim publicēt informāciju par projekta realizācijas gaitu un aktuālam Grobiņas novada vides problēmām Grobiņas novada mājas lapā - www.grobina.lv , kā arī jauniešu biedrības „Increso” mājas lapā – www.increso.lv, jauniešu biedrības sociālos tīklos, kā twitter, draugiem.lv. 7. Laika periodā no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 30. Decembrim tiks nodrošināta projekta publicitāte, Rietumu radio ēterā, kā arī veidots sižets TV Kurzeme televīzijas ziņas raidījumos. 8. Laika periodā no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 30. decembrim publicēt informāciju par projekta realizācijas gaitu portālā www.rekurzeme.lv, laikrakstā „Kursas Laiks” 9. Laika posmā no 2013. gada 1. septembra līdz 2013. gada 31 . decembrim iesaistīt Grobiņas novada Medzes pagasta, Bārtas pagasta, Gaviezes pagasta, Grobiņas pilsētas iedzīvotājus noteikto vides problēmu risināšanas uzsākšanai. 10. Lai sekotu līdzi jauniešu zināšanām tiks veidoti mājas darbi kuri tiks izsniegti katram jaunietim, lai jaunieši pēc iespējas labāk apgūtu vides izglītību. 11. Laika posmā no 2013. Gada 10. jūnija līdz 30 decembrim tiks veidots informatīvais materiāls, 50 lapaspušu apraksts par projekta semināros, nometnēs noteiktām tēmām, to aprakstiem, realizācijas gaidu, speciālistu viedokli un komentāriem, atsauču lapu. Informatīvais materiāls tiks izveidots 50 eksemplāros un nodots Grobiņas domes pārstāvjiem. 12. Laika periodā no 2013. gada 15. marta līdz 2013. gada 30. decembrim par iegādātajām tehnikām (fotokamera, filmēšanas kamera, dators) tiks uzsākta projekta realizācijas gaitas filmēšana, fotografēšana kā arī veidoti raksti ko publicēt norādītajos mēdijos, interneta vidē.

Projekta rezultāti

Projekta sagaidāmie rezultāti : • Apzinātas 10 vides problēmas Grobiņas novadā. • Iesaistīti 35 jaunieši vides izglītošanā Grobiņas novadā. • Izstrādāti 4 rīcības plāni, par katra Grobiņas novadā esošā pagasta vides problēmu risināšanu. • Izstrādāti informatīvie materiāli par vides problēmām, to risināšanas veidiem Grobiņas novadā. • 15% Grobiņas novada iedzīvotājus pievērst vides izglītībai, tautsaimniecības attīstībai, sava pagasta teritorijas sakārtošanā. • Par 10 % uzlabot Grobiņas novada sabiedrības zināšanas par Vides izglītību audzināšanu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Increso
Kapsēdes pamatskola, Kapsēde, Medzes pag., Grobiņas novads, LV-3461
Projekta kopējās izmaksas 7 889.92 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 931.49 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.