Mēs- dabai, daba- mums

Reģ Nr. 1-08/275/2015

Projekta mērķis

Nodrošināt un attīstīt Aglonas novada skolas vecuma bērniem apgūt jaunas prasmes un iemaņas dažādās vides izglītības jomās, veicinot bērnu vides izglītību un audzināšanu, rosinot interesi par dabas procesu pētīšanu, kā arī sekmējot labvēlīgu attieksmi pret vides resursu taupīšanu un lietderīgu izmantošanu.

Projekta uzdevumi

1. Noorganizēt piecu dienu tematisko vides izglītības nometni divās vecuma grupās Aglonas vidusskolā: • , vecākā grupa (5.-11. klase) 20 dalībnieki. • jaunākā grupa (1.- 4. klase), 20 dalībnieki. 2. Turpināt sniegt skolēniem vides izglītības zināšanas teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, turpinot apgūt pētnieciskās metodes. 3. Pilnveidot Dabas parka “Cirišu ezers” teritorijā dabas taku, izveidojot Saules pulksteni. 4. Noorganizēt ekskursijas ar vides izzināšanas elementiem uz Dabas liegumu Ilgas ( NATURA 2000 teritorijā ), uz Daugavpils uneversitāti un uz tās mācību bāzi „Ilgas”, Rāznas nacionālo dabas parku, kā arī Andrupenes lauku sētu un Purva taku . 5. Noorganizēt braucienu uz Velnezeru un Bērzgales koka baznīcu, iepazīstot dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. 6. Veikt projekta publicitātes pasākumus.

Projekta rezultāti

1. Noorganizēta viena vides izglītības nometne iesaistot Aglonas novada bērnus un jauniešus: 1.1. vecākajai grupai (5.-11. klase) 5 dienas, 20 dalībnieki. 1.2. jaunākajai grupai (1.- 4. klase), 5 dienas, 20 dalībnieki. 2. Skolēni būs pilnveidojuši savas zināšanas un prasmes: 2.1. apguvuši vides izglītības pētnieciskās metodes 10 praktiskajās nodarbībās, pielietojot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē. 2.2. iegūtas prasmes un iemaņas dabas materiālu, otrreizējo materiālu izmantošanā u.c. 4 radošajās darbnīcās. 3. Uzlabota Dabas parka “Cirišu ezers” teritorijā dabas taka, izveidojot Saules pulksteni. 4. Noorganizētas 3 ekskursijas/braucieni (katrai vecuma grupai pa divām ekskursijām) ar vides izzināšanas elementiem DU mācību bāzi, „Ilgas”, Rāznas nacionālais parku un vides izglītības centru - Andrupenes lauku sēta. 5. Noorganizēti 2 dabas izpētes braucienus - uz Velnezeru, Bērzgales baznīcu (kultūrpiemineklis). 6. Veikti projekta publicitātes pasākumus, ievietojot 3 publikācijas novada mājaslapā www.aglona.lv, 1 publikācija preses izdevumā “Aglonas novada vēstis”, 2 preses relīzes.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 04.09.2015
Īstenotājs Agolanas vidusskolas atbalsta biedrība "Spēkavots"
Aglona, daugavpils iela 6, LV-5304
Projekta kopējās izmaksas 3 823.27 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.