• Sākums >
  • TV raidījumu cikls "Vides Fakti"

TV raidījumu cikls "Vides Fakti"

Reģ Nr. 1-08/26/2013

Projekta mērķis

Projekta „TV raidījumu cikls „Vides Fakti”” mērķis 2013. gada sezonā ir veidot TV raidījumu „Vides Fakti”, pārraidīt LTV 1.kanālā un izvietot raidījuma ierakstus interneta resursos, lai turpinātu informēt un izglītot Latvijas iedzīvotājus par aktuālām norisēm un problēmām vides aizsardzības jomā. Sniegt vispusīgu, atraktīvu un, galvenais, izglītojošu informāciju par norisēm dabā un cilvēka ietekmi uz to. Raidījums jau piecpadsmito sezonu turpinās veiksmīgi aizsākto vides izglītošanas un audzināšanas darbu. Raidījums “Vides Fakti” piecpadsmit gadu pastāvēšanas laikā ir kļuvis par vadošo vides un dabas tēmai veltīto raidījumu Latvijā. Socioloģisko aptauju rezultāti apliecina, ka raidījums nopietni ietekmē, izglīto un veido sabiedrisko domu Latvijā vides aizsardzības jomā. Mūsu mērķis ir turpināt un nostiprināt veiksmīgi aizsākto informēšanas un izglītošanas darbu, veicinot vēl aktīvāku sabiedrības atbildību pret vidi un dabas resursu izmantošanu.

Projekta uzdevumi

Projekta „TV raidījumu cikls „Vides Fakti”” galvenie uzdevumi 2013.gada sezonā: 1. Sagatavot 49 profesionāli augstvērtīgus raidījumus „Vides Fakti” (37 oriģinālraidījumi un 12 interesantāko raidījumu atkārtojumus vasaras sezonā no jūnija līdz septembrim). 2. Pārraidīt 49 raidījumus „Vides Fakti” LTV 1.programmā katras nedēļas sestdienā plkst.19.00 ar atkārtojumiem katrā nedēļas trešdienā plkst.23.15. 3. Sasniegt rekordaugstu skatītāju auditoriju, ierindojoties LTV raidījumu topa augšgalā. Raidījuma mērķis ir noturēt vismaz 120 000 TV skatītāju auditoriju un tai pat laikā kāpināt kopējo auditorijas lielumu par 20%, palielinot skolu jauniešu un krieviski runājošās sabiedrības piesaisti raidījumam. Šo uzdevumu sasniegšanai paredzētas kampaņas Latvijas cittautiešu skolās un sabiedriskajās organizācijās. 4. 2013.gadā tiks pabeigts unikāls izglītojošu sižetu cikls par Latvijas mežu nozīmi Latvijas ekosistēmā. Šie sižeti tiks apkopoti raidījuma mājas lapā www.videsfakti.lv un būs pieejami plašam interesentu lokam. Papildu uzdevums ir tehniski uzturēt un regulāri atjaunot informāciju raidījuma mājas lapā www.videsfakti.lv, nodrošinot raidījuma arhīva un aktuālās informācijas pieejamību katram mājas lapas apmeklētājam. 2012.gadā pārņemot no VSIA “Vides Projekti” raidījuma “Vides Fakti” mājas lapu, par galveno uzdevumu kļuva tās nepārtrauktības nodrošināšana. Šobrīd par būtisku uzdevumu izvirzīta mājaslapas atgriezeniskās saites nodrošināšana ar raidījuma skatītājiem. Mājaslapas uzdevums 2013.gadā ir kļūt par operatīvas informācijas ieguves un apmaiņas vietu star skatīotāju un raidījuma veidotājiem.

Projekta rezultāti

Galvenais projekta „TV raidījumu cikla „Vides Fakti”” sagaidāmais rezultāts ir plašas Latvijas sabiedrības daļas izglītošana, informēšana vides aktualitāšu un dabas norišu jomā. Sagaidāmais rezultāts ir sabiedrības izpratnes palielināšanās par norisēm dabā, tās daudzveidību un nozīmību. Sabiedrības izpratne par atbildību dabas un tās resursu saglabāšanā, ilgtspējīgas vides politikas veidošana, katra indivīda iesaiste globālo klimata pārmaiņu mazināšanā, vietējo atjaunojamo dabas resursu izmantošanā. 2013.gada sezonā sagaidāmais rezultāts ir Latvijas sabiedrības izpratnes palielināšanās par Latvijas dabas resursu nozīmību un saprātīgu atjaunojamo dabas resursu pielietojumu, mazinot atkarību no fosilajiem enerģijas avotiem. Ar raidījuma “Vides Fakti” palīdzību palielināsies sabiedrības izpratne dabas aizsardzības jautājumiem un videi draudzīgāku un atbildīgāku saimniekošanu un dabas resursu izmantošanu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2013
Īstenotājs Finger Film Production
Rīga, Mālu iela 5, LV-1058
Projekta kopējās izmaksas 93 122.69 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 840.41 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 571.80 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.