• Sākums >
  • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna pasākumu ieviešana Dagdas novadā

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna pasākumu ieviešana Dagdas novadā

Reģ Nr. 1-08/269/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veicināt dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību Rāznas nacionāla parka Ežezera pieguļošās teritorijas ietvaros, izveidojot dabas izzināšanai, atpūtai pievilcīgu un videi drošu maršrutu Jaundomes muižas teritorijā. Ilgtermiņa: Mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu pie Ežezera, Dagdas novadā, Rāznas Nacionālā parka teritorijā.

Projekta uzdevumi

1. (A1) Dabas takas izveide no koka dēļiem - 500 metri; 2. (A2) Pludmales labiekārtošana pie Ežezera: • Nojume ar galdu un soliem – 1 gab. • Soliņi ar atkritumu urnām – 2 gab. • Ugunskura vieta – 1 gab. • Laipa (laivu piestāšanai, peldēšanai) – 10 metri • Laivu glabāšanas slēgta nojume – 1 gab.; 3. (A3) Informatīvo stendu izstrāde un novietošana dabas takā – 5 gab. 4. (A4) Norāžu izstrāde un novietošana dabas takas teritorijā – 3 gab. 5. (A5) Objekta būvuzraudzība;

Projekta rezultāti

Dagdas novada pašvaldība pēc projekta īstenošanas nodrošinās izveidotās infrastruktūras uzturēšanu no Dagdas novada pašvaldības budžeta vismaz 5 gadus pēc projekta beigām. Jaundomes teritorija atrodas Ezernieku pagasta pārvaldes uzraudzībā, kas ir Dagdas novada pašvaldības struktūrvienība. Ezernieku pagasta pārvaldes darbinieki nodrošinās objektu uzturēšanu (teritorijas sakopšana, atkritumu izvešana, teritorijas pļaušana u.c.) Nepieciešamības gadījumā, laika gaitā sabojātu infrastruktūru Dagdas novada pašvaldība atjaunos, nodrošinot finansējumu no pašvaldības budžeta. Infrastruktūras kalpošanas laiks ir paredzēts vismaz 8 gadus, kas iekļauts tehniskajā dokumentācijā – paskaidrojuma rakstā, kā viena no prasībām izbūvējamai infrastruktūrai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Dagdas novada pašvaldība
Dagda, Alejas iela 4, LV-5674
Projekta kopējās izmaksas 52 396.32 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 36 677.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 36 677.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.