• Sākums >
  • Akcija “Piedzīvo dabā” ar tematisko ievirzi “Cik ienes - tik iznes”

Akcija “Piedzīvo dabā” ar tematisko ievirzi “Cik ienes - tik iznes”

Reģ Nr. 1-08/257/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta mērķis ir iesaistīt un izglītot vismaz 420 Latvijas iedzīvotājus par aktīvās atpūtas iespējām un videi draudzīgu dzīvesveidu nacionālās akcijas “Piedzīvo dabā” par tēmu “Cik ienes - tik iznes” ietvaros. Popularizēt aktīvo atpūtu dabā un videi draudzīgu dzīvesveidu, iesaistot pasākuma mērķauditoriju vides izglītības un audzināšanas aktivitātēs. Ilgtermiņa: Izveidot ikgadēju pasākumu jeb akciju par videi draudzīgu dzīvesveidu un saudzīgu attieksmi pret dabas vērtībām, popularizējot aktīvo atpūtu dabā, izglītojot tūristus par atpūtas daudzveidīgajām iespējām dabā, veicinot dabas aizsargājamo teritoriju apmeklētību iepriekš plānotā un organizētā veidā.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot akcijas “Piedzīvo dabā” tēmas “Cik ienes - tik iznes” norisi- izstrādāt vizuālo tēlu, radio un sociālo tīklu akcijas materiālus. 2. Noorganizēt tematiskas izglītojošās un praktiskās darbnīcas 6 skolēnu vasaras nometnēs Ērgļu, Ogres, Madonas un Kokneses novados “Piedzīvo dabā” ar tematisko ievirzi “Cik ienes - tik iznes” 3. Realizēt kampaņu sociālajos tīklos un radio ar akcijas moto un aicinājumu doties dabā, ievietojot pieredzējušu gidu un dabas tūristu iedvesmojošus stāstus. 4. Izplānot 8 pārgājienu maršrutus Ērgļu apkārtnē (tai skaitā 1 ūdens maršrutu), kuros iekļauti aizsargājamie dabas objekti, teritorijas, skatu punkti. 5. Sagatavot un noorganizēt akcijas noslēguma pasākumu - vienas dienas tūrisma saietu “Piedzīvo dabā” piesaistot vismaz 300 dalībniekus - aktīvā un dabas tūrisma cienītājus un tūrisma pakalpojumu sniedzējus. 6. Pasākuma laikā noorganizēt 8 pārgājienus dabā gidu pavadībā ar praktisku ievirzi, izmantojot dažādas pieejas un tematiku atbilstoši katrai interešu grupai par dabas daudzveidību, aizsardzību un saglabāšanu un dažādiem atpūtas veidiem un iespējām dabā. 7. Akcijas noslēguma pasākuma laikā organizēt praktiskās nodarbības mērķauditorijai par dažādām tēmām, kas vērstas uz uzvedību un izdzīvošanu dabā, kā arī par saudzīgu un dabas resursu izmantošanu un taupīšanu, veicinot aprites ekonomiku. 8. Pasākuma laikā organizēt sarunas ar gidiem par atpūtas iespējām dabā, veicināt pieredzes apmaiņu un iedvesmot dabas tūrismam. 9. Demonstrēt dokumentālo filmu „A To B Rollerski” par laivošanas gida dēkām Amerikā, šķērsojot valsti ar roller slēpēm. 10. Dokumentēt akcijas un akcija noslēguma pasākuma norisi, uzņemot fotogrāfijas un izveidojot 5 minūšu akcijas reklāmas rullīti. 11. Veikt mērķauditorijas aptauju par pasākuma norisi un iegūto pieredzi kā atgriezenisko saiti turpmākai akcijas pilnveidošanai. 12. Atspoguļot akcijas norisi sabiedriskajos medijos.

Projekta rezultāti

1. Sagatavota un noorganizēta akcija “Piedzīvo dabā” par tēmu “Cik ienes - tik iznes” popularizējot aktīvo atpūtu un iespējas, dabas bioloģisko daudzveidību, aizsardzību un saglabāšanu: a. Izveidots akcijas FB profils; b. Izstrādāta akcijas vizuālā identitāte- logotips, pašreklāma, radio rullītis, plakāts, prezentācija par akcijas būtību un nepieciešamību ar mērķi akciju rīkot periodiski ilgtermiņā; c. Apkopoti aktīvā tūrisma gidu ieteikumi par dabā iešanas un uzvedībās jautājumiem un pieredze stāsti; d. Realizēta akcijas virzīšana sociālajos medijos. 2. Noorganizētas 6 tematiskas un praktiskas nodarbības ”Piedzīvo dabā” ar akcijas moto “Cik ienes - tik iznes” skolēnu vasaras nometnēs 4 novados - Ērgļu, Ogres, Madonas un Kokneses. Nodarbībās kopā piedalījušies vismaz 120 skolēni. 3. Ērgļos noorganizēts akcijas noslēguma pasākums tūrisma salidojums ”Piedzīvo dabā”, kurā piedalījušies vismaz 300 dalībnieki. 4. Akcijas noslēguma pasākumā noorganizēti 8 pārgājieni dabā ar praktisku ievirzi, izmantojot dažādas pieejas, inventāru atbilstoši katrai interešu grupai par dabas daudzveidību, aizsardzību un saglabāšanu, dažādiem atpūtas veidiem un iespējām dabā. 5. Akcijas laikā noorganizētas 12 praktiskas darbnīcas par izdzīvošanu un uzvedību dabā, kā arī par ilgtspējīgu un saudzīgu dabas resursu izmantošanu un taupīšanu, veicinot aprites ekonomiku. 6. Akcijas laikā noorganizētas 3 sarunas ar gidiem par atpūtas iespējām dabā, veicinot pieredzes apmaiņu un tūristu- gidu tīkla veidošanu. 7. Akcijas laikā nodemonstrēta dokumentālā filma „A To B Rollerski”. 8. Izveidotas 2 preses relīzes, kas izsūtītas lielākajiem ziņu portāliem par akcijas izsludināšanu un noslēgumu. 9. Publicēti 2 raksti novada avīzēs: Ērgļu Ziņas, reģionālajā laikrakstā “Stars” 10. Publicētas 2 ziņas par akciju raidījumā “Vides fakti”. 11. Publicēta 1 intervija radio raidījumā “Zaļais stūris” 12. Izskanējis reklāmas rullītis radio “Skonto” 28 reizes 13. Drukāts plakāts 30 eksemplāros, online versija izplatīta caur e- pastiem vismaz 50 adresātiem. 14. Projekta rezultāti ( fotogrāfijas, videomateriāls) publicēti: • www.nomad.lv sasniedzot 15 000 lielu mērķauditoriju; • akcijas www.facebook.com profilā, rādītājs “Total likes” pieaudzis vismaz līdz 300. 15. Izveidota un publicēta dalībnieku reģistrācijas anketa www.google.com, interaktīva aptauja dalībnieku atgriezeniskās saites iegūšanai, saņemtas atpakaļ vismaz 100 anketas

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.11.2018
Īstenotājs Zivju gani
Ērgļi, Jumurdas iela 7-17, LV-4840
Projekta kopējās izmaksas 24 894.98 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 338.98 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.