• Sākums >
  • Jauno reindžeru apmācība to veiktspējas un kompetences celšanai Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta teritorijā

Jauno reindžeru apmācība to veiktspējas un kompetences celšanai Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta teritorijā

Reģ Nr. 1-08/198/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta jauno reindžeru apmācība Ilgtermiņa: Vides iestāžu un biedrības sadarbības veicināšana bērnu, jauniešu (jauno reindžeru) kompetences un kapacitātes celšanai, dziļākas izpratnes radīšanai par vidi, tās problēmām, teorētiskās izglītojošās nodarbības apvienojot ar praktiskajām dabā kompetentu speciālistu vadībā, kas veicinātu zināšanas kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai nākotnē.

Projekta uzdevumi

1. Uzlabot bērnu un jauniešu (jauno reindžeru) zināšanu līmeni par vides jautājumiem, dabas procesiem (teorētiski praktiskās nodarbības dabas aizsardzības jomā par augiem, zivīm, putniem, dzīvniekiem, ūdeņu kvalitāti , antropogēno ietekmi uz vidi); 2. Apgūt jaunas zināšanas un prasmes vides jomā, papildināt esošās zināšanas , praktiski iepazīties ar vides problēmām, risinājumiem, dabas procesiem, īpatnībām Biosfēras rezervāta teritorijā; 3. Saņemt kompetentu vides speciālistu teorētisko un praktisko informāciju, uzdot viņiem jautājumus, diskutēt; 4. Teorētiskās zināšanas vides jomā pielietot praksē (darboties kopā ar citiem projekta dalībniekiem praktiski radošajās darbnīcās, kur tiks pielietotas iegūtās teorētiskās zināšanas); 5. Iemācīties darboties un sadarboties komandā (komandā veikt dažādus uzdevumus dabā , lai nostiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes dabas jomā)

Projekta rezultāti

1. 80 bērni un jaunieši piedalījušies 5 dienu reindžeru apmācībās, kurās uzlabojuši zināšanu līmeni par vides jautājumiem, dabas procesiem,likumdošanu; 2. 80 bērni un jaunieši (jaunie reindžeri) apguvuši jaunas zināšanas un prasmes vides jomā, papildinājuši esošās zināšanas praktiski iepazīstoties ar vides situāciju; problēmām,risinājumiem, dabas procesiem, īpatnībām Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā; 3. 80 bērni un jaunieši(jaunie reindžeri) ieguvuši zināšanas par vietējām dabas vērtībām, kuras varēs izmantot, izstrādājot skolēnu zinātniskos darbus un projektus, kā arī iesaistoties sabiedriskā monitoringa programmā; 4. 80 bērni un jaunieši iegūtās zināšanas un prasmes varēs izmantot tālāk izglītojot vietējo sabiedrību savā pašvaldībā un iesaistot arī dažāda cita vecuma cilvēkus sabiedriskā monitoringa programmā; 5. 80 bērni un jaunieši iemācīties darboties un sadarboties komandā; 6. Speciālisti sagatavojuši lekciju kursus (prezentācijas) par dažādām tēmām saistītām ar Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātu, ko varēs izmantot turpmāk izglītojot sabiedrību; Biedrībai “ Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” jau vairākus gadus veiksmīgi darbojoties un ikdienā kontaktējoties ar jauniešiem ir uzkrāta ievērojama darbības pieredze, apzinātas to intereses, jomas, kurās jauniešiem nepieciešams uzlabot zināšanu līmeni un to papildināt. Apzinātas efektīvākās metodes darbā ar jauniešiem, apvienojot teorētiskās un praktiskās nodarbības vidē kompetentu speciālistu vadībā. Biedrības aktivitātes tiek virzītas uz kvalitatīvu sabiedrības izglītošanu un izglītojošiem pasākumiem zivsaimniecībā un vides aizsardzībā. Biedrība uzskata, ka jauno reindžeru apmācības varēs motivēt vēl lielāku skaitu jauniešu iesaistīties tās aktivitātēs, kā arī popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu vietējā sabiedrībā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.08.2018
Īstenotājs Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Burtnieku nov., Vecates pag., "Laivas", LV-4211
Projekta kopējās izmaksas 14 200.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 200.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.