• Sākums >
  • Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas „Ziemeļi” rekonstrukcija Iecavas novada Dimzukalnā

Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas „Ziemeļi” rekonstrukcija Iecavas novada Dimzukalnā

Reģ Nr. 1-08/197/2008

Projekta mērķis

1. Uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti Iecavas novada Dimzukalna ciematā, nodrošinot 2002. gada 22. janvāra MK noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" noteikto piesārņojošo vielu koncentrāciju nepārsniegšanu. 2. Nodrošināt kvalitatīvu un vides aizsardzības prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu Iecavas novada Dimzukalna ciematā, tādējādi novēršot apkārtējās vides un ūdenstilpņu piesārņošanas risku.

Projekta uzdevumi

Iecavas novada Dimzukalna ciematā jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana, kā arī kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija.

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā: 1. Iecavas novada Dimzukalna ciematā darbosies atbilstoša notekūdeņu attīrīšanas sistēma, novēršot neattīrītu notekūdeņu noplūšanu, tādējādi samazinot vides piesārņojumu projekta teritorijā . 2. uzlabosies pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāte Iecavas novada Dimzukalna ciematā, kā arī tiks novērsta to tālāka piesārņošana. 3. tiks nodrošināta kvalitatīva dzīves vide Iecavas novada Dimzukalna ciematā iedzīvotājiem.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 01.10.2008
Īstenotājs
, ,
Projekta kopējās izmaksas 226 312.03 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 457.44 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 457.44 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.