• Sākums >
  • Žurnāls "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD) - starpnozaru dialoga un izglītības tilts

Žurnāls "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD) - starpnozaru dialoga un izglītības tilts

Reģ Nr. 1-08/14/2013

Projekta mērķis

Ar publikācijām žurnāla MMD lappusēs uzturēt saikni un veicināt produktīvu dialogu sekojošā ķēdē: Latvijas vides un dabas aizsardzības valstiskās un nevalstiskās organizācijas un pētnieki – Latvijas mednieku un makšķernieku nevalstiskās organizācijas un mednieku un makšķernieku sabiedrība – Latvijas meža un lauksaimniecības zemju apsaimniekotāji.

Projekta uzdevumi

1. Augošas konkurences apstākļos, kur aizvien vairāk dominē lielākoties uz izklaidi orientēti preses izdevumi, saglabāt žurnāla MMD izglītojošo ievirzi. 2. Aktīvi popularizēt tādus uz zināšanām balstītus vides un dabas resursu (īpaši – medību resursu) apsaimniekošanas modeļus un praksi: – kas nepieļauj dabas resursu atjaunošanās spēju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pakļaušanu saimnieciskajām interesēm; – un kas vienlaikus samazina dabas un saimniecisko interešu konfliktsituāciju risku. 3. Veikt izpēti par situācijām, kas rodas Latvijas dabas aizsardzības sistēmas un medību vai makšķerēšanas saimniecības darbības tiešas saskares vietās. Pēc izpētes aktīvi popularizēt tādu praksi, kas: a) neapdraud dabas aizsardzības pasākumu īstenošanu teritorijās, kurās notiek medības vai makšķerēšana; b) veicina aizsargājamo dabas teritoriju un medību vai makšķerēšanas saimniecības šajās teritorijās veiksmīgu līdzāspastāvēšanu un šo nozaru pārstāvju abpusēji izdevīgu un ieinteresētu sadarbību. 4. Lai vairotu citu Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēto projektu publicitāti, MMD piedāvā žurnāla lappusēs nodrošināt citu Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu publicitāti, ja šo projektu tematiskā ievirze atbilst MMD tematiskajai ievirzei.

Projekta rezultāti

1. Pateicoties LVAF atbalstam tiktu saglabāta MMD spēja ieturēt izglītojoša preses izdevuma kursu. 2. Projekta rezultātā žurnāla lasītājiem sniegtās zināšanas nav izmērāms lielums, tādēļ vienīgais detatlizētais ieskats projekta rezultātos var būt ziņas par žurnāla pieejamību mērķauditorijā: MMD iznāk 12 reizes gadā, ik reizi – 48 lpp. apjomā. Ikmēneša metiens – 5000 eks. 3. Vērtējot projekta uzdevumu apjomu, projekta finansēšanas gadījumā žurnāls mērķauditorijai katrā numurā (no 2013. g. marta līdz decembrim) piedāvās atsevišķas publikācijas (min. apjoms – 4 lpp.) vai publikāciju kopas (maks. apjoms – līdz pat 35 lpp.), kas atbilst projekta uzdevumos minētajai tematikai. 4. Lai vairotu citu Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēto projektu publicitāti, MMD piedāvā ik mēnesi (no marta līdz decembrim) ievietot žurnāla lappusēs LVAF vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" ietvaros īstenoto projektu un šo projektu īstenotāju sagatavotās anotācijas par periodiskajiem izdevumiem, TV un radio raidījumiem, kā arī paziņojumus par nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem un par akciju un talku organizēšanu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Dumpis
Rīga, Hospitāļu iela 36-28, LV-1013
Projekta kopējās izmaksas 101 156.23 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 805.85 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.